Just nu kan det vara svårt att ringa oss p.g.a störningar i vår telefoni. Felsökning pågår!

Våra försäkringsvillkor

Här finns alla våra villkor samlade. Villkorsbeteckningen för din gällande försäkring hittar du på ditt försäkringsbrev.

Villkor för privatförsäkringar

Villkor för företag

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.