Exklusivt för Mäklarhusets kunder

Oavsett om du säljer eller köper en fastighet vet vi att tryggheten är viktig för dig! Du vill känna dig nöjd med din affär och framförallt slippa oroa dig för otrevliga överraskningar och kanske dyra kostnader du inte räknat med.

Säljaransvarsförsäkring

Med Ömsens Säljaransvarsförsäkring slipper du oroa dig för dolda fel. Din försäljning blir helt enkelt tryggare.

Med abstrakta fel, så kallade dolda fel, avses avvikelser i bostadsbyggnaden från vad en köpare haft fog att förutsätta eller kunnat räkna med, utifrån byggnadens ålder, bruk och konstruktion. Felet ska inte heller ha varit möjligt att upptäcka vid köpet eller vid utförd besiktning.

Den här försäkringen erbjuder vi exklusivt för Mäklarhusets kunder. Har du dessutom haft din hemförsäkring hos oss på Ömsen tre år eller längre får du rabatt på Säljansvarsförsäkringen. En omfattande överlåtelsebesiktning måste utföras innan en Säljaransvarsförsäkring kan tecknas.

Överlåtelsebesiktning

Din husaffär blir tryggare genom en omfattande besiktning. En SBR-godkänd besiktningsman utför besiktningen och skriver utlåtande om fastighetens skick. Alla tillgängliga och synliga ytor besiktas. Upplysningar ges också om fastighetens underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Det finns inte felfria hus men genom en omsorgsfull besiktning och en noggrann dokumentation ges en rättvis bild av husets skick. Det underlättar för alla parter i fastighetsaffären och minskar riskerna för framtida tvister.

Försäkringsbelopp

Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet är det maximala ersättningsbelopp som Ömsen är skyldig att erlägga oavsett antal skador.

Försäkringsbelopp du kan välja mellan

  • 25 000 € – premie 2 000 €
  • 50 000 € – premie 4 000 €
  • 75 000 € – premie 5 250 €
  • 100 000 € – premie 6 500 €

Du har alltid en självrisk vid skada. Självrisken är 1 000 €.

Om du som säljare haft en Hemöms för din fastighet tre år eller längre hos Ömsen premierar vi lojaliteten genom en rabatt på 300 €. Ett kundförhållande på fem år eller längre premieras med 600 € i rabatt. Rabatten dras av från premien på Säljaransvarsförsäkringen.

Nej, den här försäkringen är ett erbjudande exklusivt för Mäklarhusets kunder.

Ja, det kan du göra.

Försäkringen behöver vara betald senast samma dag som köparna får tillträde till huset.