Alla djurskador kan du enkelt anmäla på Mina sidor

Djurförsäkringen ersätter om ditt husdjur drabbas av olycksfall eller sjukdom. För att reglera skadan behöver vi bilagor till skadeanmälan. Vi kan snabbare handlägga ditt ärende om du bifogar journalutdrag från veterinär och fakturor. Vi behöver också kopior på recept och kvitton.

Har du en pågående självriskperiod behöver du inte göra en ny skadeanmälan utan bara göra en komplettering även om ditt djur haft olika besvär.

Din pågående självriskperiod hittar du på ditt senaste skadebeslut.

Skadeanmälan ska fyllas i fullständigt och sändas in snarast efter det att skadefallet inträffat.

Här hittar du veterinärintyget.