Man och kvinna sitter på en altan vid sitt hus

Talkaförsäkring - för dina vänner

Vår talkaförsäkring är för dig som bygger nytt eller renoverar och som du kan teckna som tillägg till din Hemöms.

Ska ni ha talka?

Släktingar, vänner och bekanta som hjälper till vid arbete utan lön är vanligt för många. Oberoende hur försiktig man är så sker det ibland olyckor. Då är det bra att på förhand teckna en olycksfallsförsäkring för dem som hjälper dig. 

Talka

Vårdkostnader upp till 5 000 € enligt originalkvitton till den del du inte får ersättning från till exempel FPA.
Kostnader för fysikalisk behandling som ordineras av läkare ersätts för högst fem behandlingar per olycksfall.

Försäkringen ersätter upp till 50 000 €.

Försäkringen ersätter upp till 10 000 €.

  • Premien för tre personer är 20,25€/månad eller 135 € för ett helt år.
  • Försäkringen gäller för personer under 80 år.
  • Antalet personer kan utökas.
Nej, personerna behöver inte namnges.
Personerna kan med fördel skaffa ett så kallat EU sjukförsäkringskort i sitt hemland eftersom allmänna vården hos oss annars blir mångdubbelt dyrare för dem.
Även du själv ingår i talkaförsäkringen, förutsatt att antalet personer som är upptagna i försäkringen räcker till.

Site by Strax