Talkaförsäkring | Ömsen

Talkaförsäkring - för dina vänner

Vår talkaförsäkring är för dig som bygger nytt eller renoverar och som du kan teckna som tillägg till din Hemöms.

Har du råkat ut för en skada?

Ska ni ha talka?

Släktingar, vänner och bekanta som hjälper till vid arbete utan lön är vanligt för många. Oberoende hur försiktig man är så sker det ibland olyckor. Då är det bra att på förhand teckna en olycksfallsförsäkring för dem som hjälper dig. 

Det här ingår i försäkringen
Talka

Vårdkostnader upp till 5 000 € enligt originalkvitton till den del du inte får ersättning från till exempel FPA.
Kostnader för fysikalisk behandling som ordineras av läkare ersätts för högst fem behandlingar per olycksfall.

Försäkringen ersätter upp till 50 000 €.

Försäkringen ersätter upp till 10 000 €.

  • Premien för tre personer är 20,25€/månad eller 135 € för ett helt år.
  • Försäkringen gäller för personer under 80 år.
  • Antalet personer kan utökas.
Vanliga frågor och svar
Måste jag veta på förhand vem som kommer på min talka?
Nej, personerna behöver inte namnges.
Täcker försäkringen personer som kommer från ett annat land?
Personerna kan med fördel skaffa ett så kallat EU sjukförsäkringskort i sitt hemland eftersom allmänna vården hos oss annars blir mångdubbelt dyrare för dem.
Kan talkaförsäkringen även gälla mig själv?
Även du själv ingår i talkaförsäkringen, förutsatt att antalet personer som är upptagna i försäkringen räcker till.

Site by Strax