Man och pojke står på en perrong och väntar på tåg

Ömsen Resa

På din semester ska du kunna slappna av och ta ledigt från vardagen. Med Ömsen Resa kan du känna dig trygg om något skulle hända dig eller din familj under resan.

Ömsen Resa

Vår reseförsäkring gäller både fritids- och arbetssresor, överallt i världen. Försäkringen gäller oavsett om du bokar en charterresa eller om du ordnar allt själv och du kan vara borta upp till 120 dagar i sträck.

Vi erbjuder en mycket fördelaktig årsreseförsäkring. Behöver du däremot försäkringen bara under en begränsad tid för en specifik resa kan du välja att teckna vår korttidsförsäkring.

Här kan du läsa om den senaste informationen angående Ömsen Resa och Covid-19.

Resgods

Om du valt vår hemförsäkring Hemöms så ingår ditt resgods automatiskt. För att förbättra ditt skydd kan du välja att betala en tilläggspremie och då ingår ditt resgods utan självrisk eller bonusförlust vid en eventuell skada.

Vad gäller reseförsäkringen för?

Ömsen Resa gör att du och de som ingår i din reseförsäkring kan få hjälp om något händer er på resan. Försäkringen täcker kostnader för:

  • Vårdkostnader vid sjukdom eller olycksfall
  • Hemtransport vid dödsfall eller allvarlig sjukdom eller olycksfall
  • Inställd eller avbruten resa
  • Försening från resa och väntan
  • Evakuering
  • Dödsfallsersättning
  • Invaliditetsersättning
  • Dagsersättning vid olycksfall (tillval)

Sjuk eller skadad under resa

Försäkringen ersätter olycksfall under resa och sjukdom som oväntat och plötsligt visar tydliga symptom under resa eller sjukdom som kan anses ha uppstått under resa. Vid behov av vård under resa sparar du betalningsunderlaget/kvitto som du bifogar i en skadeanmälan. Är du eller någon som ingår i din försäkring i behov av sjukhusvård eller annan medicinsk hjälp kontaktar ni SOS International.

Om du redan är sjuk eller skadad före resa

Har du en befintlig sjukdom eller en skada före avresa kan det vara begränsat vilken ersättning du får för sjukvård under resan. Har du symptom som framträtt eller undersökningar som är oavslutade före avresa ersätter försäkringen enbart vårdkostnader i form av akutvård, i högst en vecka. Försäkringen ersätter då ingen hemtransport.

Inställd resa på grund av sjukdom

Ersättning för inställd resa ges om försäkringen är tecknad senast tre dagar innan avresa samt att orsaken till den inställda resan beror på att du själv eller att en nära anhörig plötsligt och oväntat insjuknat, råkat ut för ett olycksfall eller avlidit. Orsaken till den inställda resan bedöms på medicinska grunder av Ömsens försäkringsläkare. Ersättning för inställd resa betalas även vid en betydande ekonomisk sakskada som kräver att du finns på plats på skadeplatsen.

Ta kontakt med oss på telefon 018 27 600 så hjälper vi dig!

Under 70 år 4 dagar 8 dagar 16 dagar 1 år
Vårdkostnader *
Invaliditet ** 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
Dödsfall ** 8 500 € 8 500 € 8 500 € 8 500 €
Självrisk 0 € 0 € 0 € 0 €
Premie 25 € 30 € 35 € 70 €
 
Tillval för dig under 70 år
Tävlingsidrott 5 € 7 € 10 € 20 €
Dagsersättning 20 €/dag ** 5 € 5 € 5 €
Dagsersättning 35 €/dag ** 30 €

 

Över 70 år 4 dagar 8 dagar 16 dagar 1 år
Vårdkostnader *
Invaliditet ** 17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 €
Dödsfall ** 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Självrisk 0 € 0 € 0 € 0 €
Premie 30 € 35 € 45 € 90 €

* Högst 120 dagar vid sjukdom, 3 år vid olycksfall
** Vid olycksfall

Här hittar du samlad information om reseförsäkringen och covid-19 https://www.omsen.ax/information-om-omsen-resa-0
Har du tecknat försäkringen minst tre dygn innan avresa har du ett skydd för inställd och avbokad resa. Vi ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka från din researrangör/leverantör. Godtagbara orsaker till en avbokad resa kan vara att du själv eller en nära anhörig insjuknar, är med om ett olycksfall eller avlider. En annan orsak kan också vara att du råkar ut för en betydande ekonomisk sakskada på exempelvis ditt hem och där skadan kräver att du finns på hemorten.
Skulle ditt bagage bli stulet får du ersättning från din hemförsäkring. I Hemöms finns det möjlighet att teckna ett tillägg för att inte behöva betala självrisk eller få bonusförlust vid stöld eller skador på ditt bagage utomlands.
Skulle du bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall under resa kontaktar du läkare eller vårdpersonal på plats. Vi samarbetar med SOS-International, kontakta dem för råd och hjälp vid allvarligare sjukdom eller olycksfall. Rör det sig om mindre kostnader så betalar du på plats, sparar kvitton och lämnar in dem till försäkringsbolaget när du kommit hem.
Det är bra att ha med sig någon form av bevis på att du har en reseförsäkring. Som bevis gäller försäkringsbrevet eller reseförsäkringskortet. Kortet ges ut vid tecknande av års-reseförsäkring.

Be alltid om läkarintyg om du eller någon i familjen blir sjuk eller skadad på resan. Behöver du akut hjälp och befinner dig utomlands, kontakta SOS International:

Ring: +45 3848 9400

Fax: +45 7010 5056

E-mail: acfin@sos.eu

Hemsida: www.sos.eu

Site by Strax