Stenskott 

Om man får ett stenskott bör man vara försiktig, det är en stor risk att skadan sprider sig. Ett stenskott som i början var ett litet märke ute i kanten på din vindruta kan snabbt växa till en stor spricka. Det kommer att försvåra din körning genom att sikten blir nedsatt. Laga därför ett stenskott så fort som möjligt.

Laga stenskott

Att laga ett stenskott är inget man kan göra hemma i garaget. Du behöver anlita en verkstad som är specialiserad på att laga sprickor i vindrutor. Det som du själv kan göra är att förhindra att smuts och fukt tränger in i rutan innan reparation.
Det gör du enkelt med en bit tejp. Plasten förhindrar smuts och fukt att tränga in i laminatet mellan de olika skikten i vindrutan, detta ger ett bättre resultat vid en senare reparation. Tejpen förhindrar inte att sprickan fortsätter att växa, därför bör du åka till en verkstad så fort som möjligt även om du satt på en tejpbit.

Begränsa stenskottsskadan
  • Håll avstånd till fordonet framför.
  • Kör inte för nära mitten av körbanan.
  • Vid möte, sänk farten.
  • Sätt på en tejpbit för att förhindra att smuts och fukt tränger in och förvärrar skadan.
  • Reparera stenskottet direkt innan det blir en större spricka.
  • Sprickan kan öka i omfång om du får spänningar i rutan, de kan uppstå om du kör på gropig väg eller upp på en trottoarkant.
Reparera stenskottet

Spara tid och pengar genom att laga stenskottet

Mindre skador och stenskott går ofta att laga och då behöver inte hela rutan bytas. Laga stenskotten så snart du kan, innan rutan spricker – då bjuder vi på självrisken. Vid byte av ruta är självrisken 150 euro.

Att laga ett stenskott istället för att byta hela rutan sparar både pengar och tid. Dessutom gör du miljön en tjänst. Det tar bara ca 30 minuter att göra lagningen.

Gör så här för att laga ett stenskott:

  1. Sätt gärna en tejpbit på stenskottet.
  2. Anmäl skadan till oss och få ett skadenummer.
  3. Åk till verkstaden och visa upp rutan. Ge skadenumret till dem.