Cykel i trafiken

Undvik vanliga olyckor

​​​​​Cykling är ett miljövänligt färdsätt, men inte helt ofarligt. Det kräver uppmärksamhet av cyklisten. Många cykelolyckor kan undvikas med bättre uppmärksamhet, anpassad fart och hjälm på huvudet.​

​Singelolyckor är vanligast

Den vanligaste typen av cykelolyckor är singelolyckor. Halka är ett problem, att man kör på trottoarkanter eller väjer för andra trafikanter är andra exempel. Många allvarliga olyckor orsakas av löst grus på våren, när snön har försvunnit men innan kommunen har sopat rent. Var försiktig, har du hög fart är gruset en halkrisk och bromssträckan blir betydligt längre.

Kollision beror ofta på felbedömningar

Cykelolyckor i form av kollision mellan cyklist och fotgängare, cyklist och cyklist och – den allvarligaste – kollision mellan cyklist och motorfordon förekommer, och ofta beror olyckan på att man inte sett varandra eller felbedömningar hos de inblandade. Till exempel är både bilförare och cyklister ofta osäkra på vem som har företräde och vem som har väjningsplikt. Vill du vara säker på att göra rätt som cyklist ska du alltid iaktta väjningsplikt vid en korsning. Det innebär att du i god tid ska sänka farten, eller stanna och bara köra vidare om det kan ske utan fara eller att du hindrar trafiken.​ 

Uppmärksamhet är a och o

Som cyklist måste du hela tiden vara uppmärksam på gående, andra cyklister och fordon. Tänk klokt – använd cykelhjälm, se till att synas ordentligt och anpassa farten. Hjälmen ska vara CE-märkt, det visar att den uppfyller de krav som lagen ställer. Att använda hjälm och ha rätt attityd i trafiken utgör grunden för cyklistens egen säkerhet. Att följa regler och köra på ett förutseende sätt minskar olycksfallsrisken avsevärt.

Nästan 70 procent av cyklisternas personskador sker i korsningar. Om du känner dig ringrostig vad gäller väjningsregler, är det bäst att repetera dem. Dålig sikt ökar avsevärt risken för olyckor i korsningar mellan cykelvägar och körbanor. Cykla inte på trottoaren, och följ trafikreglerna. På så sätt kan du undvika att råka ut för en cykelolycka och skada dig.​​

Serva cykeln och kontrollera utrustningen

Det lönar sig att serva cykeln innan cykelsäsongen börjar trots att det inte skulle finnas egentliga fel på cykeln. I samband med att cykeln servas är det också bra att kontrollera skicket på hjälmen, låset och annan utrustning.

Efter vintern ska man alltid kontrollera cykeln och serva den, eftersom en cykel i dåligt skick eller en bristfälligt utrustad cykel utgör en säkerhetsrisk. Det lönar sig särskilt att kontrollera skicket på den viktigaste säkerhetsutrustningen, dvs. bromsarna, reflexanordningarna, lyktorna och ringklockan.

Behöver man försäkra sin elcykel?

Försäljningen ökar av eldrivna cyklar och mopeder och många undrar om de behöver försäkras?

Elassisterade cyklar (maximieffekt 250 W) och andra elektriska fortskaffningsmedel (maximieffekt 1 kW) vars ursprungliga konstruktiva maximihastighet inte överstiger 25 km/h ingår i hemförsäkringen.

Fordon utöver detta, ex elassisterade cyklar med högre effekt än 250 W, ska ha en trafikförsäkring och försäkras då som en moped.

Det är alltså fordonets/cykelns motoreffekt och maxhastighet som räknas.

Skydda dig mot cykeltjuvar

Antalet cykelstölder har ökat betydligt och därför är det allt viktigare att låsa cykeln. Cyklisten kan genom sitt eget agerande avsevärt minska risken för stölder. Det är bäst att låsa cykeln, även om du skulle lämna den för en kort stund. Att låsa fast cykeln med två lås i en cykelställning, en stolpe eller i ett annat fast föremål ger ett gott skydd mot tjuvar.
 

Uppgifter om cykeln, till exembel märke, modell, färg, ramnummer och särskilda igenkänningstecken, är det värt att lägga på minnet, eftersom dessa uppgifter behövs om cykeln blir stulen. 
 

Om skadan är framme och cykeln stjäls, kan du söka ersättning från hemförsäkringen.