Centrumprojektet

Här kan du ta del av våra visioner och planer för ett levande centrum i Mariehamn

Ett levande centrum

Ömsen vill bygga nytt med både handel och bostäder i Mariehamns centrum. I korsningen Ekonomiegatan-Torggatan-Strandgatan planerar Ömsen bygga tre fastigheter på tillsammans cirka 9500 kvadratmeter. Start helst redan i år och bygget sker i intervaller de kommande 4-5 åren.

Ömsen har ägt fastigheter i Mariehamns centrum under många år och känner ett stort ansvar för att tillsammans med staden och andra intressenter förändra stadskärnan.

Nu presenterar Ömsen ett helt nytt inslag i gatubilden – tre hus som har både handel och bostäder mitt i centrum.  Genom att bebygga och utnyttja hela tomtytan, som idag delvis fungerar som parkering så kan i stort sett den nuvarande våningsytan om 5 000 kvadratmeter fördubblas.

-Vi vill förändra Mariehamns centrum till något positivt. En omfattande utredning om projektet har utförts som entydigt utvisar att denna planering ger Mariehamns centrum ett rejält lyft med balanserad blandning av både handel och bostäder. Genom en blandning av ny och äldre bebyggelse får vi det bästa av två världar, säger Ralf Knahpe, som är fastighetsutvecklare på Ömsen.

Den första fastigheten Ömsen vill bygga planeras till tomten vid Zeipels och omfattar 2700 kvadratmeter yta som fördelar sig på 1700 kvadratmeter handel och 1000 kvadratmeter till cityboenden.

Centrumprojektet får en framträdande roll i Mariehamns nya stadskärna. I anslutning till fastigheterna byggs ett parkeringsgarage under jord.

-Den nya parkeringsytan kommer att sammanflätas med redan existerande p-garage under jord. På så sätt kan vi ha biltrafik i stadskärnan men inte synligt. Ovan jord har vi planerat in promenadstråk och  generösa terrasser så människorna får ta plats och ge ett levande centrum, säger Ralf Knahpe.

-Det här är bra för både handeln, de som bor i Mariehamn och alla turister som söker sig hit, menar Ralf Knahpe.

Vy längs EkonomiegatanVy frånTelegrafpassagen mot nuvarande ZeipelsVy mot nuvarande ZeipelsVy mot hörnet Torggatan 9Vy längs Torggatan mot nuvarande Zeipels och Torggatan 9 Vy över EkonomiegatanÖversikt över nuvarande centrumkvarterÖversikt över färdigställda centrumkvarter
Centrumprojektet

Site by Strax