Ett levande centrum

Ömsen vill bygga nytt med både handel och bostäder i Mariehamns centrum. I korsningen Ekonomiegatan-Torggatan-Strandgatan planerar Ömsen bygga tre fastigheter på tillsammans cirka 9500 kvadratmeter. Start helst under 2024 och bygget sker i intervaller de kommande 4-5 åren.

Ömsen har ägt fastigheter i Mariehamns centrum under många år och känner ett stort ansvar för att tillsammans med staden och andra intressenter förändra stadskärnan.

Nu presenterar Ömsen ett helt nytt inslag i gatubilden – tre hus som har både handel och bostäder mitt i centrum.  Genom att bebygga och utnyttja hela tomtytan, som idag delvis fungerar som parkering så kan i stort sett den nuvarande våningsytan om 4 500 kvadratmeter fördubblas.

-Vi vill förändra Mariehamns centrum till något positivt. En omfattande utredning om projektet har utförts som entydigt utvisar att denna planering ger Mariehamns centrum ett rejält lyft med balanserad blandning av både handel och bostäder. Genom en blandning av ny och äldre bebyggelse får vi det bästa av två världar, säger Ralf Knahpe, som är fastighetsutvecklare på Ömsen.

Centrumprojektet får en framträdande roll i Mariehamns nya stadskärna och omfattar 50 cityboenden samt butiks- och kontorslokaler. I anslutning till fastigheterna byggs ett parkeringsgarage under jord.

-Den nya parkeringsytan kommer att sammanflätas med redan existerande p-garage under jord. På så sätt kan vi ha biltrafik i stadskärnan men inte synligt. Ovan jord har vi planerat in promenadstråk och  generösa terrasser så människorna får ta plats och ge ett levande centrum, säger Ralf Knahpe.

-Det här är bra för både handeln, de som bor i Mariehamn och alla turister som söker sig hit, menar Ralf Knahpe.