Ömsen byggnad med kranbil framför

Ömsenkontot

Ömsenkontot är vårt sätt att ge tillbaka till våra kunder av eventuella överskott. Vi vill belöna dig som har förtroende för oss och valt att försäkra ditt hem i vårt bolag.

Ömsenkontot

När Ömsen har ett överskott – när de inbetalda premierna överstiger beloppen för utbetalda skador eller när placeringsverksamheten är framgångsrik – kan det ges tillbaka till ägarna på olika sätt. Ett sätt är genom Ömsenkontot som gett tillbaka 9,8 miljoner till kunderna sedan 2015. I praktiken innebär det att premierna för hemförsäkringen Hemöms har halverats.

Hur mycket pengar du har på ditt konto ser du enkelt genom att logga in på Mina sidor. Din andel framgår också på premiefakturan som postas hem till dig.

Huvudregler för överföring av Ömsenkonto:

  • Ömsenkontot följer med från dödsbo till den försäkringstagare, som enligt bouppteckningen, fortlöpande fortsätter att försäkra det/de objekt som varit föremål för Ömsenkontot i dödsboets namn. Objekten ska vara försäkrade i Hemöms.
  • Ömsenkontot följer inte med till en försäkringstagare som exempelvis tar över en försäkring för ett av objekten i en annan, befintlig försäkring (till exempel dotter köper sommarstuga av föräldrarna), såvida ursprungsförsäkringstagaren fortfarande innehar en Hemöms i sitt namn för andra objekt.

Ursprungsförsäkringstagaren behåller då tillgodohavandet på sitt Ömsenkonto. Om ursprungsförsäkringstagaren däremot inte har en Hemöms kvar efter överlåtelsen av försäkringsobjektet kan han/hon välja att ge över innestående tillgodohavande på Ömsenkontot till den nya försäkringstagaren. I detta fall ska en fullmakt skrivas under av överlåtaren.

  • Om två medförsäkrade separerar och en av dem tar över befintlig Hemöms för objektet och den andra försäkrar in nytt objekt med Hemöms; Det befintliga tillgodohavandet på Ömsenkontot, hela beloppet, kan flyttas från försäkringstagaren till den tidigare medförsäkrade såvida vi får en fullmakt från försäkringstagaren.
     

Avslutad hemförsäkring

Om hemförsäkringen avslutas finns innestående tillgodohavande kvar på Ömsenkonto i 12 månader från uppsägningen.

Site by Strax