Just nu kan det vara svårt att ringa oss p.g.a störningar i vår telefoni. Felsökning pågår!

Ömsenkonto

Ömsenkontot

När intäkterna är högre än utgifterna, alltså när vi tillsammans lyckats hålla skadorna nere, flyttar vi överskottet till Ömsenkontot. Vilket betyder att pengarna går tillbaka till våra kunder.

Ömsenkontot

När Ömsen har ett överskott – när de inbetalda premierna överstiger beloppen för utbetalda skador eller när placeringsverksamheten är framgångsrik – kan det ges tillbaka till ägarna på olika sätt. Sedan 2015 har totalt 16 miljoner euro tilldelats bolagets kunder. I praktiken innebär det att premierna för Hemöms nästintill halveras.

Din andel framgår på din premiefaktura som postas hem till dig.

Huvudregler för Ömsenkonto:

  • Ditt Ömsenkonto beräknas utifrån dina inbetalda Hemömspremier från föregående år.
  • Ditt Ömsenkonto fylls på 1 juni varje år, pengarna dras av från din Hemöms vid kommande huvudförfallodag.
  • Ömsenkontot är personligt, det kan därmed inte överlåtas. Förutom i vissa undantagsfall när det handlar om dödsbo eller när det finns två medförsäkrade, för närmare info kontakta Kundtjänst, 018-27600.
  • Ömsenkontot kan ej utbetalas som kontanter.

Avslutad hemförsäkring

Om hemförsäkringen avslutas finns innestående tillgodohavande kvar på Ömsenkonto i 12 månader från uppsägningen.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.