Ömsenkontot

När Ömsen har ett överskott – när de inbetalda premierna överstiger beloppen för utbetalda skador eller när placeringsverksamheten är framgångsrik – kan det ges tillbaka till ägarna på olika sätt. Sedan 2015 har totalt 16 miljoner euro tilldelats bolagets kunder. I praktiken innebär det att premierna för Hemöms nästintill halveras.

Din andel framgår på din premiefaktura som postas hem till dig.

Huvudregler för Ömsenkonto:

  • Ditt Ömsenkonto beräknas utifrån dina inbetalda Hemömspremier från föregående år.
  • Ditt Ömsenkonto fylls på 1 juni varje år, pengarna dras av från din Hemöms vid kommande huvudförfallodag.
  • Ömsenkontot är personligt, det kan därmed inte överlåtas. Förutom i vissa undantagsfall när det handlar om dödsbo eller när det finns två medförsäkrade, för närmare info kontakta Kundtjänst, 018-27600.
  • Ömsenkontot kan ej utbetalas som kontanter.

Avslutad hemförsäkring

Om hemförsäkringen avslutas finns innestående tillgodohavande kvar på Ömsenkonto i 12 månader från uppsägningen.