Ömsens trygghetspaket har installerats i 5000 hus och gjort vardagen tryggare för många ålänningar sedan 2015 fram till och med 2023. Spisbränder och vattenskador har minskat kraftigt liksom kostnaderna för enskilda och samhället. 

Nu är det dags att serva din Leakomatic!

Just nu har Leakomatic ett serviceerbjudande till dig! Du får rengöring och funktionskontroll av din Leakomatic för endast 125€. Som extra bonus för våra Ömsen kunder ingår det en trådlös fuktsensor vid servicen, till ett värde av 69€. Missa inte chansen att ta hand om din Leakomatic på bästa möjliga sätt.
Ring ACS på 018 22111 för att boka din tid!

Erbjudandet gäller till den 20.6.2024

En bra försäkring

Under åren har det hunnit bli drygt 5000 installationer i lika många hus på Åland. Husen har gratis fått en spisvakt och en vattenfelsbrytare installerade. Det har lett till att kostnaderna för skadorna efter spisbränder i stort har försvunnit helt. Under 2022 har det varit någon enstaka spisbrand. Och även antalet vattenskador och kostnaderna av dem har minskat dramatiskt efter installationerna. Antalet tappvattenskador har minskat med 50 procent.

De vanligaste och mest ödeläggande skadorna i hus och hem är bränder och översvämningar. Över 70 procent av alla elbränder i boningshus börjar vid spisen. Två tredjedelar av alla vattenskador är läckage i tappvattensystemet. Av våra ersättningskostnader hänför sig 78 procent till just ersättning för skador från tappvattensystemet.

Både vattenskador och bränder innebär också mycket mer än bara direkta kostnader. Skadorna medför också stor olägenhet för de drabbade. Sanering av lukt, rök, sot och följderna av vatten är både omfattande och tidskrävande.

I 150 år har Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag varit en aktiv deltagare i samhället. Vår grundtanke är och har alltid varit att skapa trygghet för den enskilda individen och för vårt lokala samhälle. Våra försäkringar ger trygghet men bäst är förstås att slippa skador helt och hållet. Därför har vårt skadeförebyggande arbete blivit allt mer omfattande.

Trygghetspaket

För att förebygga dessa skador hos våra kunder är vi stolta att ha kunnat ge vårt Trygghetspaket till de som har sitt boningshus försäkrat i en Hemöms hos oss. Trygghetspaketet består av vattenfelsbrytaren Leakomatic och en spisvakt från Safera. I paketet ingår även installation av dessa. Trygghetspaketet är värt cirka 2000 euro men kan spara stora kostnader, bekymmer och till och med liv, om vi kan förhindra en brand- eller vattenskada i ett hus. 

Safera upptäcker faran

Tack vare sin smarta teknik upptäcker Safera faror som vi människor inte kan observera och hela familjen kan känna sig trygg.

Se på filmen hur spisvakten kan förhindra en brand vid spisen.

Safera spisvakt