För våra minsta vänner

Vår grundförsäkring - Veterinärvård ger ersättning om ditt smådjur eller din fågel skulle bli sjuk eller skadad och behöver veterinärvård. Du kan också teckna en livförsäkring för din papegoja om den är ringmärkt.

Vår Veterinärvårdsförsäkring är grunden i de flesta smådjurs försäkring. Veterinärvård ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård om ditt smådjur eller din fågel blir sjuk eller skadad. Vår veterinärvårdsförsäkring för ditt smådjur omfattas av samma försäkringsbelopp oavsett ålder.

Försäkringen ersätter upp till beloppet 1200 euro per år. Försäkringsbeloppet förnyas varje år, hela djurets liv.

  • Samma försäkringsbelopp hela djurets liv
  • En förmånlig försäkring som gäller även för äldre smådjur och fåglar
  • Möjlighet till ersättning med upp till 1200 euro per år

Liv ersätter dig om din papegoja avlider på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringsbeloppet bestäms av papegojans marknadsvärde. Försäkringen kan tecknas för id- eller ringmärkta papegojor.

  • Har ingen självrisk

 

Fågel

Du kan teckna en livförsäkring för din fågel om den är id- eller ringmärkt och har ett inköpspris på minst 100 euro. För livförsäkringsbelopp över 2000 euro krävs ett veterinärintyg som inte får vara äldre än 7 dagar den dagen försäkringen börjar gälla.

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du betalar själv. Självrisken består av en fast och en rörlig del.

Den fasta självrisken betalar du endast en gång under en period på 125 dagar, oavsett antal veterinärbesök och även om det är olika skador. Den rörliga självrisken betalar du däremot vid varje besök. 

  • Fast självrisk: 80 euro
  • Rörlig självrisk: 20 %

 

Ett exempel på självrisk

Marsvinet Loppan har svalt ett främmande föremål och behöver uppsöka veterinär. Kostnaderna hos veterinären uppkommer till 497 euro. Med en försäkring ”betalar” Loppans husse och matte  163,40 euro i självrisk medan Ömsen står för resten av kostnaden, det vill säga 333,60 euro. Utan försäkring hade Loppans husse och matte fått stå för hela veterinärvårdskostnaden själv.

De allra flesta smådjur kan få en veterinärvårdsförsäkring, utom djur som klassas som utrotningshotade eller vilda. Livförsäkring kan endast tecknas på papegojor.

Ja, både vi som försäkringsbolag och du som djurägare vill ju att djuret ska få den bästa möjliga vård för sin sjukdom. Om det inte finns veterinärer tillgängliga som specialiserat sig på ditt djurslag på Åland så kan det vara bäst att åka direkt till Sverige eller Finland.