Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring, Bilöms, som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikförsäkringslagen rätt till ersättning. Den som drabbas får ersättning oavsett om hen orsakat olyckan eller inte. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid en singelolycka. Även drabbade fotgängare och cyklister får ersättning av trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom i fordonet, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Mest begränsad Begränsad Optimal

Erättning betalas för brandskador på ditt fordon.

Självrisken är 150 €

Stölder och inbrott är fall där din bil blir stulen, någon bryter sig in i bilen eller skadar den under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme. Lösöre som förvarats i bilen och ej hör till bilens utrustning ersätts inte från bilens försäkring till exempel verktyg eller kläder.

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid uppsåtlig skadegörelse. Ersätter ej skador som orsakats av annat fordon.

Självrisken är 150 €

valbart

Försäkringen kan ersätta juridiska kostnader som gäller det försäkrade fordonet. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon. Självrisken är 15 % av skadekostnaden dock minst 150 euro.

valbart

Försäkringen gäller för skador som inträffar vid kollision med djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen.

Självrisken är 150 €.

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning vid ett plötsligt driftstopp. Det är ingen självrisk på bilräddning.

Försäkringen ersätter till exempel stenskott som skadat rutan. Försäkringen ersätter inte skador som beror på till exempel sammanstötning, dikeskörning eller vältning. Vid reparation av ruta dras ingen självrisk däremot vid byte av ruta är självrisken 150 €.

valbart

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid en olycka, till exempel kollision eller dikeskörning. Här finns fyra olika självriskalternativ, 150 euro, 300 euro, 450 euro eller 900 euro.

Ansvarsskyddet täcker kostnader om du blir ersättningsskyldig till skador som uppstått av att fordonet har använts utomlands.

Självrisken är 150 €

Om din parkerade bil blir påkörd utan att den skyldiga hör av sig ersätter försäkringen skadorna på ditt fordon. Du får ingen bonusförlust vid en parkeringsskada. Självrisken är 150 €

Försäkringen betalar dagsersättning enligt valbart belopp för den förlorade användningstid då bilen står på verkstad till följd av annan ersättningsbar skada. Valbart belopp per dygn är 50 €, 100 € eller 150 €.

Ingen självrisk.

valbart valbart

Finansieringsskyddet måste tecknas om bilen är köpt med avbetalning från ett kreditinstitut.

valbart

Skyddet omfattar skador på växellåda och motor. Det kan väljas om bilen är nyare än åtta år och inte gått längre än 100 000 km. En förutsättning är att bilen har varit på service enligt tillverkarens riktlinjer.

Självrisken är 150 €

valbart

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro.  Den självrisk du har valt framgår i ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

 

Bonus

Bonus är en belöning för dig som kör säkert och inte orsakar några skador. Bonusen stiger för varje år du kör utan orsaka skador. Den högsta bonusen är 70 %. Om du orsakar en trafikskada sjunker din bonus med 20 %, om du inte har ett aktivt bonusskydd, läs mer om bonusskyddet längre ner i texten.

Vilken bonus du får på en ny försäkring beror på din försäkrings- och skadehistorik, vi kallar den för kundbonus. Då du tecknar en ny trafikförsäkring så bestäms bonusen på den nya försäkringen av din kundbonus, om din kundbonus är 70 % får du 70 % bonus på din nya trafikförsäkring. Om du sedan tidigare inte har någon försäkrings- eller skadehistorik får du på din nya trafikförsäkring en startbonus som är 20 %. En förutsättning att du skall få startbonusen är att du ger oss rätt att kontrollera din historik, om du inte ger oss den rätten så börjar din nya försäkring med 0 % bonus.

Om du på din trafikförsäkring haft den högsta bonusen 70 % i tre eller fler år har du på din trafikförsäkring bonusskydd. Bonusskyddet innebär att du behåller din bonus om du orsakar en trafikskada. När bonusskyddet har använts återaktiveras det igen efter tre år.

Om du även väljer att komplettera ditt skydd med en Optimal försäkring så får du som helt ny kund 60 % bonus på din första försäkring. Bonusen ökar sedan med 10 % per år, högsta bonusen är 70 %. Vid en vagnskada sjunker din bonus med 20 %.

Samlingsrabatt, Hemöms och Bilöms

En samlingsrabatt på 10 % kan du få på din Hemöms om du har trafik- och frivillig bilförsäkring.

E-faktura och en rat

Har du E-faktura ger vi dig 4 % rabatt och betalar du allt i en rat per år får du 2,5 % rabatt.

Tänk på detta när du tar med bilen utomlands

När du åker utomlands krävs i ett fåtal länder ett Grönt kort. Det är ett bevis på att du har trafikförsäkring i hemlandet. Saknar du det måste du teckna trafikförsäkring vid tullstationen.

Idag kan du dock resa till många länder utan Grönt kort. Innan du reser är det därför viktigt att du tar reda på vad som gäller just i det landet. Kontakta oss per telefon eller läs mera under Grönt kort.

Grönt kort

Gröna kort- systemet omfattar i huvudsak europeiska länder. Gröna kort kan anses vara ett försäkringsbevis utomlands som underlättar den internationella trafiken.

Varje medlemsland har en så kallad Gröna kort-byrå som reglerar skador orsakade av utländska fordon. Ersättning för skadorna lämnas enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat.

Läs mer om grönt kort (på engelska)

Assistancekåren

Vid bilräddning eller assistans i Sverige ring Assistancekåren tel: +46 20 912 912. 
Om avståndet till närmaste hamn (med avgångar till Åland) är under 100 km får du ditt fordon bärgat till hamnen. Vid längre sträckor bärgas fordonet till närmsta verkstad.

SOS International - bra hjälp vid allvarlig skada utomlands

SOS International fungerar som en gemensam larmcentral för nordiska försäkringsbolag vid utlandsresor. Det är därför viktigt att alltid komma ihåg kontaktinformationen om olyckan är framme.

SOS International

  • Tillhandahåller service 24 timmar om dygnet
  • Betjänar på 37 språk
  • Har 30 000 samarbetspartners globalt

Du kan alltid kontakta SOS-International oberoende av i vilket land olyckan skett. SOS-International har öppet dygnet runt och man kan kontakta dem både vid person- och plåtskador.

  • Bilräddning i Finland: +358 (0) 600 02200
  • Bilräddning utanför Finland: +358 27 27 1160

Mer information hittar du på organisationens egen hemsida

Om en bil inte skall användas under en längre tid kan bilen avställas genom en anmälan hos Fordonsmyndigheten som meddelar försäkringsbolaget att fordonet är avställt. Vid en avställning stoppas även skatten och avställningen är fortlöpande. Under avställningstiden behöver du inte betala någon trafikförsäkringspremie. Har du en frivillig fordonsförsäkring, Bilöms, så förblir skyddet i kraft men till en reducerad premie. Olika fordonstyper har olika regler kring detta, kontakta Ömsen för att kontrollera vilka regler som gäller för andra fordonstyper.

När du köpt en bil skall du inom sju dagar teckna en trafikförsäkring och anmäla ägarbytet till Fordonsmyndigheten. Att teckna en trafikförsäkring och anmäla ägarbytet måste du göra även om fordonet inte skall användas. Om du inte skall använda bilen kan ni göra en uppläggning eller en avställning.

Bilens brandförsäkring ersätter skador på den försäkrade bilen. Om bilen står i ett garage och börjar brinna behöver garaget ha en egen brandförsäkring för skadorna på garaget.

Trafikförsäkringen kan sägas upp i följande fall: - bilen har bytt ägare, när nya ägaren anmäler ägarbytet meddelar Fordonsmyndigheten till Ömsen att den tidigare innehavarens försäkring skall avslutas. - bilen har skrotats eller avregistrerats i fordonsregistret. - bilen är avställd, en uppsägning måste undertecknas hos Ömsen. En frivillig Bilömsförsäkring kan av en privat person sägas upp när som helst. Vi godkänner inte uppsägning per telefon utan uppsägningen måste ske skriftligen eller per e-post.

Vilken bonus du får på en ny försäkring bestäms av din kundbonus. Kundbonusen är din samlade skadehistorik för fordon och tillämpas på försäkringar vid nyteckning. Har du 70 % kundbonus så får du den bonusen på nytecknade försäkringar.