Människans bästa vän

Våra Veterinärvårdsförsäkringar ger dig ersättning om din hund skulle bli sjuk eller skadad och behöver veterinärvård. Du kan även teckna en Livförsäkring och olika tilläggsförsäkringar som passar just dig och din hund. För dig som önskar ett mindre skydd, kan vi erbjuda endast Olycksfall veterinärvårdsförsäkring.

Du kan nyteckna en veterinärvårdsförsäkring för din hund även om den är gammal, vi vill då ha ett veterinärintyg (ej äldre än 7 dagar) från det att hunden fyllt 6 år.

En veterinärvårdsförsäkring är grunden i de flesta hundars försäkringsskydd. Om din hund skadar sig eller blir sjuk och behöver uppsöka veterinär ersätter denna försäkring dina kostnader för undersökning och behandling. Veterinärvårdsförsäkringen ersätter även mer avancerad vård som till exempel behandling av ledsjukdomar, cancerbehandling och implantat.

Du väljer bland försäkringsalternativen Plus veterinärvård eller Bas veterinärvård. Det finns även ett mindre omfattande alternativ som enbart ersätter olycksfall.

Plus veterinärvård (maxbelopp 5 700 €/år):

 • Undersökning
 • Behandling
 • Vård
 • Operationer
 • Receptbelagda mediciner
 • MR- och CT-röntgen
 • Tandvård (undantag finns, se villkor)
 • Kemoterapi och strålbehandling
 • Kataraktoperation (gråstarr)
 • Avlivningskostnader (om orsaken är ersättningsbar)

 

Bas veterinärvård (maxbelopp 3 500 €/år):

 • Undersökning
 • Behandling
 • Vård
 • Operationer

 

Olycksfall veterinärvård (maxbelopp 2 500 €/år):

 • Undersökning, vård, operation och behandling på grund av plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller även då hunden svalt främmande föremål eller blivit akut förgiftad. OBS! Veterinären måste kontaktas inom två dygn från olyckstillfället för att ersättning ska ges.

Flera självriskalternativ finns, se rubriken Självrisk. Läs även villkoret för mer information om våra olika försäkringar och dess omfattningar.

Ömsens Livförsäkring ersätter dig om din hund dör på grund av sjukdom eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinär måste avlivas. Du kan även få ersättning om din hund sprungit bort eller stulits och inte återfinns inom tre månader. Hunden måste vara ID-märkt för att försäkringen ska gälla.

Ersättningen ur livförsäkringen styrs bland annat av hundens marknadsvärde. För blandraser eller hundar som inte är registrerade i Finska eller Svenska Kennelklubben är ersättningen högst 600 euro, om hunden inte har några meriter.

Livförsäkring kan tecknas för ID-märkta hundar som är minst sex veckor gamla och upphör vid olika ålder beroende på ras. 

Livförsäkringen är utan självrisk och kan kompletteras med en tilläggsförsäkring.

Avel

 • Försäkringen tecknas som ett komplement till Veterinärvård- och Livförsäkringen.
 • Kan tecknas av dig som är en godkänd uppfödare med registrerat kennelnamn.
 • Dolda felförsäkring för valparna ingår (tiken måste vara registrerad och stambokförd i Finska eller Svenska Kennelklubben).
 • Kan ge ersättning vid förlorad avelsduglighet.
 • Ersätter ytterligare ett kejsarsnitt utöver det som ingår i Veterinärvårdsförsäkringen.
 • Försäkringen ersätter veterinärvård av de valpar som är svaga i direkt samband med förlossningen samt för valpar som bor kvar hos dig när de är mellan fem och tolv veckor gamla.

Tilläggsförsäkringen Avel ger även ersättning för den hund som har en livförsäkring och som varaktigt förlorar sin avelsduglighet. 

Användbarhet

Användarbarhetsförsäkringen är för dig som kontinuerligt använder din hund i praktiskt arbete eller officiell tävlingsverksamt. Du kan genom denna tilläggsförsäkring få ersättning om din hund bli sjuk eller skadad och varaktigt förlorar sin arbetsförmåga. Användbarhetsförsäkringen tecknas som ett tillägg till Livförsäkringen. Försäkringen ersätter även om din hund har sprungit bort eller stulits och inte återfunnits inom 30 dagar. Det finns ingen självrisk.

Välj en fast grundsjälvrisk som passar dig.

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du betalar själv (vi drar av från din ersättning). Du kan påverka försäkringens årspremie, beroende av ditt val av fast grundsjälvrisk.

Den fasta grundsjälvrisken betalar du endast en gång under en period på 125 dagar (ca 4 månader), oavsett antal veterinärbesök och även om det är olika skador. Den rörliga självrisken betalar du däremot vid varje besök.

Kom ihåg att en högre självrisk ger dig ett lägre pris på försäkringspremien.

 • Fasta grundsjälvrisker: 80 eller 150 €
 • Rörlig självrisk: 20 %

 

Ett exempel på självrisk:

Hunden Frasse har svalt ett främmande föremål och måste uppsöka veterinär. Kostnaden för att ta bort föremålet ur Frasses mage är 850 euro. Med en försäkring ”betalar” Frasses husse och matte endast 234 euro i självrisker.

Ömsen Djurförsäkring står för resten av kostnaden, vilket i detta fall är 616 euro. Utan en försäkring hade Frasses husse och matte fått stå för hela veterinärvårdskostnaden själva.

Vid ett eventuellt återbesök eller ny skada inom den pågående självriskperioden (125 dagar) betalar Ömsen 80 % av veterinärkostnaderna och djurägaren står för 20% av kostnaderna (rörlig självrisk).

En hundförsäkring kan tecknas från sex veckors ålder. Vi rekommenderar att om möjligt försäkra hunden innan fyra månaders ålder. En hund som blir försäkrad efter fyra månaders ålder får vissa begränsningar som annars skulle kunna undvikas. Se gärna mer i våra villkor för vilka begränsningar som finns. En hund som försäkras före fyra månader får dessutom en valprabatt om 30 % det första året.

Veterinärvård skyddar mot kostnader när du uppsöker vård till hunden, livförsäkring ersätter om hunden dör och användbarhetsförsäkringen ger ersättning om hunden inte längre kan användas inom sitt område den är tänkt för.

Ja, en användbarhetsförsäkring kan tas till alla typer av brukshundar utom hund som endast används till utställning. Till exempel jakthund, assistenthund, eftersökshund och andra arbetande hundar. Användbarhetsförsäkringen är till för att ersätta dig som försäkringstagare om användbarheten av hunden skulle gå förlorad och möjliggöra inköp av en ny likvärdig hund.

Nej, din hundförsäkring täcker inte en olycka, däremot om du har en hemförsäkring hos oss har du även en ansvarsförsäkring som täcker om en utomståendes skadas.