Branschregler på Åland

Branschregler inom VVS-installationer och våtrum är en tolkning av Ålands Byggbestämmelsesamling som ligger till grund för allt byggande på Åland.

Branschregler är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Här kan du ta del av företag som är auktoriserade och är utbildade i de regler som finns i respektive bransch.

Här kan du söka efter auktoriserade företag som hjälper dig med vatten- och värmesystem.
Sök på till exempel företagsnamn, organisationsnummer eller bara på Åland.

https://www.sakervatten.se/

 

Här kan du söka efter auktoriserade företag som hjälper dig med kakel och klinkers.
Sök på till exempel företagsnamn, organisationsnummer eller lägg in Åland i sökrutan för län.

https://www.bkr.se/medlemsforetag/

Branschregler för säker vatteninstallation.

Här kan du läsa en pdf från sakervatten.se

 

För att uppfylla branschregler för våtrum krävs följande:

Här kan du läsa en pdf från sakervatten.se

 

Både när du renoverar eller bygger nytt kök ska du följa byggreglerna.
För att uppfylla branschregler för kök krävs: 

Här kan du läsa en pdf från sakervatten.se

 

Inom elbranschen får en icke yrkeskunnig endast utföra vissa enkla arbeten såsom att

  • byta trasig säkring (propp) 
  • återställa utlöst automatsäkring
  • byta glödlampor
  • montering och reparation av enfasiga skarvsladdar
  • demontera och montera täcklock till fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere) vid t.ex. tapetsering

Här hittar du godkända företag för elarbeten

Viktiga tips och råd inför din renovering hittar du här.

Här kan du läsa en pdf från konkurrens och konsumentverket