Fråga våra skadeförebyggare

Nu kan du ställa din fråga direkt till våra skadeförebyggare här på Ömsen.
Ställ din fråga i vårt formulär nedan så återkommer de till dig.

Observera att frågor angående ersättning vid skada besvaras ej här.

 

Här är några av de vanligaste frågorna vi får

Svar: Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden. 

När ett fackmässigt arbete utförs och byggreglerna efterföljs, säkerställer du att försäkringsvillkoren uppfylls.

Svar: Att de arbetar efter Byggkeramikrådets branschregler, BBV. Detta innebär användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV, pkt 2.5.

Entreprenören skall till beställaren lämna ett ifyllt kvalitetsdokument tillsammans med monteringsanvisningar för använda tätskiktssystem.

Inom elbranschen får en icke yrkeskunnig endast utföra vissa enkla arbeten såsom att:

  • byta trasig säkring (propp) 
  • återställa utlöst automatsäkring
  • byta glödlampor
  • montering och reparation av enfasiga skarvsladdar
  • demontera och montera täcklock till fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere) vid till exempel tapetsering.

Läs mer om godkända företag för elarbeten på Ålands Landskapsregerings webbsida

Svar: Den frågan går inte att besvara eftersom både materialpriser och timpriset som entreprenören tar ut varierar.

För att kunna jämföra priser kan det därför vara lämpligt att ta in offerter från flera plattsättare innan du bestämmer dig för vem du skall anlita.

Svar: Ett behörigt företag har genomgått BKRs kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt BKRs branschregler, samt uppdateras regelbundet i den tekniska utvecklingen.

Behörigheten ger rätt att utfärda BKRs kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt när det gäller underlag och tätskiktssystem enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV). Ett behörigt företag skall alltid arbeta enligt BBV om inte annat avtalats.

Svar: 1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Bl.a. blev de anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik.

De godkända tätskikten är även provade mot typgodkända golvbrunnar. Därför skall alltid brunnar äldre än från 1990 bytas vid renovering. Liksom givetvis alla brunnar som är defekta på något sätt.

Svar: Normalt ska man inte behöva besiktiga ett våtrum som är utfört av ett behörigt företag där man fått ett Kvalitetsdokument. Om man misstänker att ett arbete är felaktigt utfört på något sätt ska man alltid börja med att påtala saken för sin entreprenör. Kommer man då inte överens kan det vara lämpligt att kontakta en oberoende besiktningsman (byggkonsult).

Efter besiktning får du ett besiktningsprotokoll som tar upp eventuella fel som upptäckts. Protokollet är ett juridiskt dokument som beställaren kan hänvisa till vid reklamation eller vid en rättslig tvist.

Svar: Byggkeramikrådet delar in våtrummet i Våtzoner och Plats för bad eller dusch enligt följande, och med varierande krav baserat på förväntad vattenbelastning.

Nästan 100% av vattenskador i tätskikt inträffar i duschplatsen och där är cirka ¾ av skadorna på golv.

Plats för bad eller dusch =

  • Golv i dusch eller under badkar.
  • Väggar upp till 2,0 m över färdigt golv bakom badkar eller duschplats.

Våtzon 1 =

  • Väggar från golv till tak vid plats för bad eller dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta.
  • I ett en meters område utanför plats för bad eller dusch ingår motstående väggyta, inkl. gavel i våtzon 1.
  • Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Anledningen till detta är att den största fuktmekaniska drivkraften finns i våtrummets yttervägg på grund av de stora skillnaderna mellan ute- och innetemperatur, främst under vinterhalvåret.

Våtzon 2 = Övriga väggytor.

Läs mer om Byggkeramikrådets branschregler för våtrum på deras webbsida

Svar: VVS- arbeten (rördragning) måste uppfylla de krav som finns enligt Ålands byggbestämmelse och de branschregler som fanns vid installationsdatumet, för att inte riskera en nedsättning eller ett avslag på ersättningen från försäkring vid en vattenskada om skadeorsaken förknippas med ”felinstallation”. Där av vikten med en VVS-installatör som är utbildad i Säker vatten med kunskaper i gällande branschregler vid installation.

Avsaknad av ett kvalitetsdokument/protokoll ifyllt utan anmärkningar av BBV/GVK auktoriserat plattsättningsföretag kan även det leda till att följdskadan inte ersätts från försäkring vid en vattenskada på ett läckande tätskikt.

Svar: Äger du en aktielägenhet måste du innan renovering av våtrum komma överens om tillvägagångsättet med bostadsaktiebolagets styrelse.

Bostadsaktiebolaget har enligt bostadsaktiebolagslagen rätt att kräva att en besiktningsman anlitas för renoveringen.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Kontakta mig på