Skydda dig mot vattenskador

Många vattenskador orsakas direkt eller indirekt av oss själva genom bristande skötsel, underhåll eller kunskap. Om du regelbundet ser om din bostad och anlitar auktoriserade VVS installatörer och legitimerade våtrumsmontörer minskar risken väsentligt för att en vattenskada ska uppkomma. Dessutom kan försäkringens omfattning utökas.

När du gör ombyggnader eller bygger nytt, se till att allt blir rätt redan i planeringsskedet. Om du gör mycket själv var noga med att sätta dig in i bygg- och branschregler och att alltid följa tillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar våra kunder som har sitt boningshus försäkrat med vår hemöms att installera en Leakomatic vattenfelsbrytare i sitt hus. Den upptäcker tidigt läckage i tappvattensystemet och stänger tillförseln vilket minskar risken för större läckageskador avsevärt.

Våra hemförsäkringar

Checklista för att förebygga vattenskador i ditt hem

Vattenskador är besvärliga och kostsamma, speciellt om du bor bostadsrätt eller villa och är underhållsansvarig. Men många av dem kan förhindras eller begränsas med olika skadeförebyggande åtgärder och rätt utrustning.

 • WC: Rensa golvbrunnen och håll koll på rörfogar, vägg och golvbeklädnadsskarvar samt blandarinfästen.
 • Kök: Använd diskbänksinsats (tät botten i diskbänksskåp), stosar på vattenledningar och vitvaru-underlägg. Underlägg och insatser till diskbänk, diskmaskin, kyl och frys är enkla att installera och kan bespara dig från kostsamma reparationer.
 • Aktieägare i bostadsaktiebolag ansvarar själva för underhåll av lägenheterna. Därför är det bra att besiktiga lägenheten med några års mellanrum.
 • Med Leakomatic Vattenfelsbrytare kan du enkelt stänga av vattnet när du lämnar hemmet. Den kan också stänga av vid smygande läckage.
 • Om du har expansionskärl på vinden - kontrollera det regelbundet och byt vid behov.
 • Om du har ett fritidshus – stäng av och tappa ur vattnet (ur rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen i toaletten) innan sommarstugan lämnas för vintern, så undviker du frostskada.
 • Lämna aldrig rinnande vatten utan uppsikt!

Här uppstår vattenskadorna

Börjar ditt badrum ha några år på nacken? Håll koll vid golvbrunnar, anslutningar, rörgenomförningar och eventuella sprickor eller lösa keramiska material/plastmattor. Se till att alla nya installationer genomförs av auktoriserade VVS-installatörer.

Rörledningar och kopplingar har begränsad livslängd, till exempel var plaströren på 1960-och 70-talen av betydligt sämre kvalitet än dagens.

Disk- och tvättmaskin har många. Fler och fler installerar även ismaskiner och vattenanslutna kaffeapparater. Se till att kranarna finns lättillgängliga och stäng alltid av vattentillförseln då maskinerna inte används.

Använd din tvätt- och diskmaskin rätt

Ungefär en femtedel av läckageskador i bostadshus orsakas av tvätt- och diskmaskiner. Skador orsakade av tvätt- och diskmaskiner kan i värsta fall orsaka kostnader på tiotusentals euro och reparationsarbeten på flera månader. Skador kan förebyggas genom att installera maskinen korrekt och att placera den i rätt utrymme, genom att använda sig av olika skyddsapparater och att använda maskinen enligt instruktionerna.

Det är säkrast att installera en tvätt- eller diskmaskin i ett rum med golvbrunn och vattenisolering. I kök finns vanligen ingen golvbrunn och därför ska man lägga ett skilt läckageskydd under diskmaskinen och dessutom se till att väggen bakom maskinen är vattenisolerad. Läckageskyddet gör det lättare att observera små läckage och den förebygger således uppkomsten av mer omfattande skador.

Kopplingar till tvätt- och diskmaskiner ligger bakom flera läckageskador. Det lönar sig att regelbundet kontrollera kopplingarnas vattentäthet och speciellt noggrant då man flyttar på maskinen. Det lönar sig också att ibland kontrollera skicket på inlopps- och avloppsslangarna och se till att slangarna inte är i kläm, uttöjda eller vikta.

 • Ta del av manualen och följ den noggrant.
 • Lämna inte en tvätt- eller diskmaskin på utan uppsikt.
 • Efter användning stäng vattenledningens avstängningskran och dra ut stickproppen ur vägguttaget i våtrummet.
 • Kontrollera maskinens skick regelbundet. Tvätt- och diskmaskiners uppskattade livslängd är 10–15 år.
 • Installera skyddsrör runt slangar vid genomföringar i skåp.
 • Byt ut tvätt- och diskmaskinernas inlopps- och avloppsslangar enligt tillverkarens instruktioner, minst vart femte år.
 • Placera ett läckageskydd under diskmaskinen.
 • Kontrollera tvätt- och diskmaskiners kopplingar och slangar regelbundet.
 • Se till att maskinen har en tillräcklig luftcirkulation.
 • Rengör maskinen regelbundet enligt instruktioner.
 • Be hjälp av en expert om du är osäker på hur man använder eller installerar en maskin.
 • Skaffa nödvändiga säkerhetsanordningar.
 • Täta diskbänkskåps botten så att smygläckage visar sig i ett tidigt skede.

Säkerthetsanordningar skyddar mot skador

Till tvätt- och diskmaskiner har utvecklats olika säkerhetsanordningar, med vilka man kan förebygga läckage- och brandskador.

 • Ett torrkörningsskydd hindrar maskinen från att gå igång och värmeelementet från att bli hett om maskinen inte får vatten.
 • Ett överfyllnadsskydd stänger av vattenventilen och startar utpumpning om det kommer för mycket vatten in i maskinen.
 • Ett läckageskydd, som placeras under diskmaskinen, leder vatten som läckt under maskinen till maskinens framsida, där läckaget kan konstateras snabbt.
 • Ett barnlås hindrar från att öppna maskinen under ett tvättprogram.
 • En fuktvakt larmar om den upptäcker fukt. Vakten kan installeras till exempel bakom en tvätt- eller diskmaskin.
 • Användaren av en tvätt- eller diskmaskin är dock den viktigaste faktorn med tanke på användningssäkerheten. När man följer manualen och underhåller maskinen regelbundet förebygger man skador och förlänger livslängden på maskinen.
Är ditt hem vattensäkert?