Pressmeddelanden | Ömsen

Nyheter och Pressmeddelanden

Onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för att i enlighet med 21 kap 8 § försäkringsbolagslagen besluta om överlåtelse av en del av försäkring...

Tisdagen den 2 juni 2020 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma. Stä...

Pressmeddelande 20.4.2020 För Ömsen och dess 20 000 ägare och kunder var 2019 ett händelserikt år. Stort fokus under året var på fortsatt trygghet för försäkringstagarna och på framåtblic...

På grund av utbrottet av viruset COVID-19 har vi ett tillfälligt försäljningsstopp för företagsförsäkringen AXEA:1 Epidemiavbrott.  

Pressmeddelande 13.2.2020 Att kapa företags IT-system blir allt vanligare. Hela företagets verksamhet slås ut och de ekonomiska konsekvenserna kan bli katastrofala. Av den anledningen har Ömsen b...

Från och med den 1.1.2020 har Ömsen övergått till 100 % förnybar el till kontoret på Köpmansgatan 6. Elen levereras av Allwinds som bland annat levererar el från de åländska vindkraftverken....

Pressmeddelande 17.12.2019 Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2020. Förvaltningsrådet har vid sitt möte 17 december 2019 återvalt Birgitta Eriksson, Ida Hellgren, Leif Nordlund och And...

Pressmeddelande 20.5.2019 Ömsen har den senaste tiden utökat sitt försäkringsutbud kraftigt – från sakförsäkringar till personförsäkringar. Nu fortsätter det breddade utbudet med en resef...

Pressmeddelande 15.5.2019 Ömsen har minskat sitt ägande i Ålandsbanken. Cirka 10 procent av rösterna i banken, eller 700 000 A-aktier, har avyttrats via börsen i Helsingfors. Ömsen har efter fö...

Delägarna i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag kallas till Ordinare bolagsstämma. Torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ä...

Sidor

Site by Strax