Nyheter och pressmeddelanden | Ömsen

Nyheter och pressmeddelanden

Kungörelse 29.9.2020

Kungörelse På basis av 21 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) meddelas härmed, att Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och Ålands Försäkringar Ab har ansökt om Finansinspektionens samtycke...

Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Extra bolagsstämma

Onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för att i enlighet med 21 kap 8 § försäkringsbolagslagen besluta om överlåtelse av en del av...

Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Ordinarie bolagsstämma

Tisdagen den 2 juni 2020 kl. 10.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma...

Ömsen 2019 -Händelserikt år och fortsatt utdelning till Ömsenkontot

Pressmeddelande 20.4.2020 För Ömsen och dess 20 000 ägare och kunder var 2019 ett händelserikt år. Stort fokus under året var på fortsatt trygghet för försäkringstagarna och på framåtblickande...

Försäljningsstopp - AXEA:1 Epidemiavbrott

På grund av utbrottet av viruset COVID-19 har vi ett tillfälligt försäljningsstopp för företagsförsäkringen AXEA:1 Epidemiavbrott.

Cyberförsäkring - Vår nyaste produkt för företagare

Pressmeddelande 13.2.2020 Att kapa företags IT-system blir allt vanligare. Hela företagets verksamhet slås ut och de ekonomiska konsekvenserna kan bli katastrofala. Av den anledningen har Ömsen...

Ömsen har övergått till förnybar el

Från och med den 1.1.2020 har Ömsen övergått till 100 % förnybar el till kontoret på Köpmansgatan 6. Elen levereras av Allwinds som bland annat levererar el från de åländska vindkraftverken. Bytet...

Pressmeddelande - Val av styrelse för 2020

Pressmeddelande 17.12.2019 Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2020. Förvaltningsrådet har vid sitt möte 17 december 2019 återvalt Birgitta Eriksson, Ida Hellgren, Leif Nordlund och Andreas...

Ömsen utökar med reseförsäkring

Pressmeddelande 20.5.2019 Ömsen har den senaste tiden utökat sitt försäkringsutbud kraftigt – från sakförsäkringar till personförsäkringar. Nu fortsätter det breddade utbudet med en reseförsäkring...

Pressmeddelande - Ömsen har sålt aktier i Ålandsbanken

Pressmeddelande 15.5.2019 Ömsen har minskat sitt ägande i Ålandsbanken. Cirka 10 procent av rösterna i banken, eller 700 000 A-aktier, har avyttrats via börsen i Helsingfors. Ömsen har efter...

Bolagsstämma 25.4.2019 kl 14.00 i Ålands Sjöfartsumeum, auditoriet. - Stämmohandlingar hittar du här

Delägarna i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag kallas till Ordinare bolagsstämma. Torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 i Ålands Sjöfartsmuseum, Auditoriet, Mariehamn, för behandling av de ärenden...

Ömsen 2018 - rekordresultat, expansion till personförsäkringar och nyanställningar

Pressmeddelande 12.4.2019 2018 har varit ett händelserikt år för Ömsen och dess 20 000 ägare och kunder. Förutom ett rekordresultat på 5,56 Meuro så var 2018 ett märkesår för Ömsen då steget togs...

Planeringen i mariehamns centrum fortsätter

Pressmeddelande 7.3.2019 Ömsen fortsätter sin planering i centrum Ömsen presenterade nyligen sina planer för Mariehamns centrum. I dem ingår förändringar i stadsbilden för att kunna genomföra...

Ett levande centrum

Pressmeddelande 5.2.2019 Ömsen vill se ett levande centrum Ömsen vill bygga nytt med både handel och bostäder i Mariehamns centrum. I korsningen Ekonomiegatan-Torggatan-Strandgatan planerar Ömsen...

Sidor

Site by Strax