Dags för stugpremiär

Undvik vattenskador under säsongsstarten

Runt påsk är det många som tycker det är dags att öppna fritidshuset igen efter vintern. Har du inte varit i huset sedan det stängdes, kan det finnas en risk att du möts av blöta väggar och golv till följd av sönderfrusna rör och isproppar i vattenledningarna. Men du har fortfarande möjlighet att begränsa eventuella konsekvenser när det gäller den här typen av frysskador.

Bra saker att tänka på när du öppnar fritidshuset
 • Minska risken för att vattenläckageskada ska uppstå från rörfrysskador, genom att övervaka uppvärmningen av fritidshuset efter en längre period utan tillsyn.
 • Även om du säkrat dig mot frostskador, till exempel genom att låta värmen stå på i huset över vintern, så kan ett strömavbrott ha inneburit frysta ledningar.
 • Var extra observant när du sätter på vattnet så det inte läcker någonstans.
 • Se över rörfogar, kranar och rörsystem för utomhusvatten inkl. fram till fasadens vattenutkastare.
 • Vi rekommenderar att du även ser över hängrännor och rensbrunnar så att dessa inte har täppts till av löv och nedfallen mossa.
Öppna rätt vattenventil

Var extra observant att du öppnar rätt markventil - att det inte är grannens vattenventil du öppnar - följ upp när ventilen öppnas!

Se till att du och alla som ska använda fritidshuset känner till de nödvändiga säkerhetsrutinerna, som brandvarnare och brandsläckare. Byt batterier och kontrollera att dessa fungerar och är servade. Brandsläckare som förvaras i köldgrader ska granskas av godkänd släckarservicefirma en gång om året, och de som förvaras i värme vartannat år.
Ha gärna brandsläckare och brandfilt i entrén så vet du och dina gäster lättare var de finns. Vid akuta nödsituationer ring 112!

Se till att fritidshuset är säkert och att all utrustning fungerar som den ska. Kontrollera att det inte finns några skador på huset eller dess omgivningar som kan utgöra en fara.

Kontrollera att vatten- och avloppssystemet fungerar som det ska. Stäng vattenkranarna som du öppnade inför vinterstängningen innan du slår på vattnet. Tänk på att vattnet kanske behöver spolas igenom systemet för att undvika bakterier och orenheter. Övervaka uppvärmningen för att se om det börjar sippra vatten någonstans.

Kontrollera att elsystemet fungerar som det ska och att alla apparater är i gott skick. Se till att du har tillräckligt med batterier och laddade enheter i händelse av strömavbrott.

Kontrollera att ventilationen fungerar som den ska och att det inte finns några stopp eller blockeringar. Detta är särskilt viktigt om du inte har använt huset på ett tag.

Kontrollera att det inte finns några skadedjur eller insekter i huset eller dess omgivningar. Se till att rensa bort eventuella bo eller spillning och håll fönster och dörrar stängda för att hindra djur från att ta sig in.

Kontrollera förråden och säkerställ att all utrustning och verktyg finns på plats och i gott skick. Se till att eventuell bränsle eller gas förvaras på ett säkert sätt.

Städa huset och dess omgivningar noggrant för att undvika obehagliga överraskningar, t.ex. insekts- eller råttproblem.

Kontrollera att din hemförsäkring täcker fritidshuset och dess innehåll. Om inte, se till att teckna en särskild försäkring för fritidshuset. Alla dina försäkringar och innehåll ser du enkelt på Mina sidor, logga in här

Om du har öppen spis eller kamin får du börja elda försiktigt. Eldar du för hårt kan skorstenen spricka. Den måste värmas försiktigt eftersom höga temperaturer i skorstenen ökar risken för brand. Lämna inte spisen utan tillsyn med luckan öppen, eller innan elden tagit sig.

Kom även ihåg att din bastubyggnad behöver sotas vart fjärde år.

Vårväder lockar till eldning utomhus

Om du tänker elda, kontrollera först att det inte råder varning för gräsbrand eller skogsbrand på alarmcentralen eller på meteorologiska institutets hemsida.

Tänk även på:

 • Ta fram vattenslang, vattenbehållare och brandsläckare INNAN du börjar elda.
 • Elda aldrig ensam.
 • Elda när det är vindstilla.
 • Var uppmärksam på gnistor, de kan antända närliggande områden.
 • Undvik elda nära byggnader.
 • Kontrollera, flera gånger efter att du slutat elda, att allt slocknat. Det är DU som tänt brasan som är ansvarig.

Kom ihåg – se efter så att inga djur, till exempel igelkottar eller huggormar, gömmer sig i rishögen innan du tänder elden.