Tre kvinnor kommer gående i en korridor

Jobba med oss

Vi är hela tiden nyfikna på vem som kan komma och stärka oss med sin kunskap. Vi har många olika områden som nu och då behöver förstärkning, allt från försäljning och skadereglering. Skicka in din öppna ansökan här så kontaktar vi dig om vi har någon som skulle passa.

Tillsammans har vi levererat trygghet sedan 1866 

Vi försäkrar hus och hem, personer, fordon, djur och företag med högsta kvalitet på vår service. Vi jobbar för att ständigt förbättra våra produkter och bidra till det åländska samhället. Våra medarbetare förknippas i hög grad med Ömsen och dess produkter och därmed är personalens kompetens och engagemang en viktig faktor för vår framgång.

Vi erbjuder våra medarbetare bra arbetsvillkor och personalförmåner. Vi har en arbetskultur som präglas av gott humör, saklighet och framåtanda, och uppmuntrar till eget ansvar och initiativ. Eftersom vi har ett brett produktutbud söker vi medarbetare med många olika kompetenser och det finns möjligheter att utvecklas inom bolaget.

Vi vill att personalen trivs, utvecklas och stannar hos oss.

Här kan du läsa om de roller och yrkesområden som finns på Ömsen

Vi säljer försäkringar både till företag och privatpersoner på Åland, och genom dotterbolaget Ålands försäkringar till småföretag i Sverige. Som säljare och kundansvarig ger du råd och säljer försäkringar. Det förutsätts att man tar en aktiv roll i kundmötet och både lyssnar och vägleder för att erbjuda försäkringslösningar som är anpassade efter kundens behov, och att lyfta fram och belysa förebyggande åtgärder och innehåll. Kontakten med kunden sker genom besök, telefon eller via våra digitala kanaler. Praktiska göromål är att teckna, ändra och fakturera försäkringar.

Våra medarbetare har varierande bakgrund. Det vi värdesätter framför allt är ett intresse för kundservice och att man har ett vänligt bemötande med fallenhet för att förklara och informera.  

Skaderegleraren är den person som möter kunden när en skada har skett. Skaderegleraren besiktar och bedömer skadan samt utreder vem eller vad som är vållande till skadan, och ser därefter till att kunden får den ersättning man har rätt till enligt försäkringsvillkoren. Kontakten med kunden sker genom besök, telefon eller via våra digitala kanaler.

Vi jobbar också skadeförebyggande där vi informerar våra kunder om hur de skall göra för att undvika att skador uppstår.

Våra medarbetare är duktiga kommunikatörer och beroende på arbetsuppgift kan man ha branschkunskap från bland annat bygg, brand, djur, bil/trafik och sjukvård.

I receptionen har man ofta första kontakten med våra kunder via telefon, e-post eller besök. Receptionen ansvarar för telefonväxeln och posthanteringen. Här sköts även intern service till personalen såsom bokning av tjänsteresor och kontorsmaterial.

Vi värdesätter framför allt att våra medarbetare har ett intresse för kundservice, har ett vänligt bemötande och ordningssinne.

Inom marknads hanteras all extern kommunikation, både digitalt (hemsidor, sociala medier) och analogt (tryck- och reklamprodukter). Här planeras events, kundtillfällen och marknadsaktiviteter. En viktig del för att bygga vårt varumärke är även sponsorering och hållbarhetsarbete.

Vi värdesätter att våra medarbetare är utåtriktade och kreativa, men även strukturerade och noggranna.

Våra jurister stöder hela bolaget i både affärs- och bolagsjuridiska frågor. Till uppgifterna hör bland annat att ge råd, ta fram interna regelverk samt bevaka ny lagstiftning. Inom området ryms även complience-funktion (bevakning av regelefterlevnad).

Vi värdesätter en god affärsmässig förståelse samt samarbets- och problemlösningsförmåga. För att jobba här krävs en juristexamen.

Vi utvecklar ständigt våra produkter och skapar helt nya produkter. Inom affärsutveckling jobbar man med utveckling av våra produkter och koncept, omvärldsbevakning samt koordinering av projekt.

Affärsstöd säkerställer kvaliteten på våra försäkringsprodukter när det gäller regelefterlevnad och att vi har effektiva processer för försäljning och skadereglering. Ser helt enkelt till att våra produkter är ”hela och rena”.

Vi värdesätter för dessa roller ett strukturerat arbetssätt, lösningsfokus, god kommunikationsförmåga och en stark drivkraft att förbättra.

 

Aktuarien ansvarar för att se till att vi har tillräckligt med pengar undansparat för att betala våra kunder som råkat ut för olyckor. Som aktuarie och matematiker gör man analyser, beräkningar och riskbedömningar. Beräkningarna blir underlag för försäkringspremierna.

Vi värdesätter ett analytiskt sinne samt intresse för siffror och statistik. För att jobba här krävs högskoleutbildning.

Ömsen har en effektiv IT-avdelning som med skiftande arbetsuppgifter både utvecklar, underhåller och har support på egna, inköpta och en del externa system. Vi jobbar med agila verktyg.

Systemutvecklarna arbetar med kravställning, arkitektur, design, front end/back end-utveckling.

IT-support hanterar inköp, installation, administration och support av utrustning och program till personalen. På tekniksidan hanteras nätverk, datasäkerhet, telefoni etc.

Alla medarbetare har någon form av teknisk bakgrund och ett intresse för IT-frågor. Vi strävar efter att sprida kunskap och erfarenhet mellan kollegor så god samarbetsförmåga är en förutsättning.

På ekonomiavdelningen jobbar man med bokföring, redovisning, fakturering och ekonomisk rapportering. På avdelningen finns även en placeringsverksamhet som jobbar med investeringar.

Våra medarbetare har ett intresse för siffror, är noggranna och analytiska.

Ömsen äger ett antal fastigheter som hyrs ut som bostäder och affärslokaler. För dessa utför vi disponentsuppgifter och service. Vi jobbar också aktivt med fastighetsutveckling, både för befintliga fastigheter och nya projekt.

Våra medarbetare är både praktiskt inriktade och har byggnadsteknisk kompetens.

Inom HR på Ömsen får man jobba brett med allt som har med personalen att göra. Som HR-specialist ger man råd och stöd till chefer och medarbetare, utvecklar HR-processer och verkar för en sund och attraktiv arbetsplats. Arbetet är både operativt och strategiskt.

Vi värdesätter intresse för organisation och människor, problemlösningsförmåga och självständighet.

Vi har en personalmatsal där det serveras lunch till personalen. I vårt kök får man mycket eget ansvar och till uppgifterna hör att planera, göra inköp, tillaga måltider samt hantera servering och disk.

Förutom förmåga att laga god mat värdesätter vi kreativitet och god samarbetsförmåga.

Lediga jobb

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.