Avbrott vid arbetsoförmåga

Hur skulle du klara dig ekonomiskt om du blev sjukskriven under en längre tid? Med en avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga kan du behålla din inkomst även vid längre sjukskrivning. Försäkringen ersätter upp till ett år och börjar ersätta efter 30 dagar, oberoende varifrån du får dina övriga ersättningar.

Ersättning från försäkringen betalas för alla dagar i veckan.

Ålder Årspremie Ålder Årspremie Ålder Årspremie
Försäkringsbelopp 40 €/dag 16-39 år 110 € 40-54 år 187 € 55-67 år 316,80 €
Försäkringsbelopp 70 €/dag 16-39 år 210 € 40-54 år 357 € 55-67 år 604,80 €
Försäkringsbelopp 100 €/dag 16-39 år 310 € 40-54 år 527 € 55-67 år 892,80 €
Försäkringsbelopp 140 €/dag 16-39 år 410 € 40-54 år 697 € 55-67 år 1180,80 €
Ålder Årspremie
Försäkringsbelopp 40 €/dag 16-39 år 110 €
40-54 år 187 €
55-67 år 316,80 €
Försäkringsbelopp 70 €/dag 16-39 år 210 €
40-54 år 357 €
55-67 år 604,80 €
Försäkringsbelopp 100 €/dag 16-39 år 310 €
40-54 år 527 €
55-67 år 892,80 €
Försäkringsbelopp 140 €/dag 16-39 år 410 €
40-54 år 697 €
55-67 år 1180,80 €

Ja, för att kunna teckna försäkringen ska du inte ha varit sjukskriven, varken helt eller delvis, i mer än 30 dagar i följd under de senaste två åren.

Försäkringen betalar ut ersättning efter 30 dagar, du har därmed 30 dagars karenstid på försäkringen.

Ja, ersättningen behöver beskattas.

Du kontaktar vår Kundtjänst och så hjälper vi dig vidare. Du får fylla i ett dokument där du intygar att du uppfyller kriterierna för försäkringen.