Verksamheten i siffror | Ömsen

En femårsöversikt

Resultat- och balansposterna anges i miljoner euro

  2018 2017 2016 2015 2014
Premieinkomster 27,20 25,99 25,98 25,06 29,00
           
Skadeprocent 71,09% 92,10% 87,44% 94,21% 64,0%
Driftskostnadsprocent 26,39% 21,96% 21,54% 23,54% 20,1%
Totalkostnadsprocent 97,48% 114,06% 108,99% 117,75% 84,1%
           
Försäkringstekniskt resultat 0,46 -2,57 -1,62 -3,17 3,25
Placeringsverksamhetens resultat 1,19 14,07 7,41 14,67 7,42
Verksamhetsårets resultat 5,56 1,47 3,72 7,71 1,36
           
Eget kapital 67,37 61,82 60,36 56,64 48,93
Ansvarsskuld 61,92 59,50 59,65 56,19 54,03
Balansomslutning 182,52 179,28 170,10 164,28 152,17
           
Anställda i medeltal 57 54 56 52 53

 

Premieinkomsterna anger hur mycket premier som betalas in till bolaget varje år. Skadeprocenten visar hur stor del som går åt för att betala skador. Driftskostnadsprocenten visar hur stor andel som går åt för att driva bolaget.

Försäkringsverksamheten är lönsam om totalkostnaderna är lägre än hundra procent. Det finns inget självändamål för oss som ömsesidigt och därmed kundägt bolag att skapa stora vinster på försäkringsverksamheten. I stället vill vi att den långsiktiga totalkostnadskurvan skall ligga nära hundra procent. Varken vinst eller förlust med andra ord.

Är du intresserad av ytterligare information kan du läsa årsberättelsen. 
De senaste årsberättelserna hittar du här.

Solvens och finansiell ställning

I bilagan nedan hittar du våra rapporter om solvens och finansiell ställning.

 

Site by Strax