En femårsöversikt

Resultat- och balansposterna avser koncernen och anges i miljoner euro.

  2022 2021 2020 2019 2018
Premieinkomster 29,72 30,73 28,82 25,93 27,02
           
Skadekostnadsprocent 89,37% 91,74% 68,39% 88,97% 71,09%
Driftskostnadsprocent 47,03% 40,64% 35,34% 36,80% 26,39%
Totalkostnadsprocent 136,40% 132,37% 103,73% 125,77% 97,48%
           
Försäkringstekniskt resultat -7,4 -6,90 -0,74 -4,33 0,46
Placeringsverksamhetens resultat -7,11 14,26 5,40 11,25 2,69
Verksamhetsårets resultat -16,07 5,16 0,38 4,62 6,78
           
Eget kapital 61,42 77,42 72,47 72,76 68,23
Ansvarsskuld 67,99 67,41 61,98 67,85 61,92
Balansomslutning 183,33 199,75 189,95 193,10 183,73
           
Anställda i medeltal 81 77 73 64 58

 

Premieinkomsterna anger hur mycket premier som betalas in till bolaget varje år. Skadekostnadsprocenten visar hur stor del som går åt för att betala skador. Driftskostnadsprocenten visar hur stor andel som går åt för att driva bolaget.

Försäkringsverksamheten är lönsam om totalkostnaderna är lägre än hundra procent. Det finns inget självändamål för oss som ömsesidigt och därmed kundägt bolag att skapa stora vinster på försäkringsverksamheten. I stället vill vi att den långsiktiga totalkostnadskurvan skall ligga nära hundra procent. Varken vinst eller förlust med andra ord.

Är du intresserad av ytterligare information kan du läsa årsberättelsen. 
De senaste årsberättelserna hittar du här.

Solvens och finansiell ställning

I bilagan nedan hittar du våra rapporter om solvens och finansiell ställning.