Verksamheten i siffror

En femårsöversikt

Resultat- och balansposterna avser koncernen och anges i miljoner euro.

  2021 2020 2019 2018 2017
Premieinkomster 30,73 28,82 25,93 27,02 25,99
           
Skadeprocent 91,74% 68,39% 88,97% 71,09% 92,10%
Driftskostnadsprocent 40,64% 35,34% 36,80% 26,39% 21,96%
Totalkostnadsprocent 132,37% 103,73% 125,77% 97,48% 114,06%
           
Försäkringstekniskt resultat -6,90 -0,74 -4,33 0,46 -2,57
Placeringsverksamhetens resultat 14,26 5,40 11,25 2,69 6,27
Verksamhetsårets resultat 5,16 0,38 4,62 6,78 -6,29
           
Eget kapital 77,42 72,47 72,76 68,23 61,26
Ansvarsskuld 67,41 61,98 67,85 61,92 59,50
Balansomslutning 199,75 189,95 193,10 183,73 179,71
           
Anställda i medeltal 77 73 64 58 55

 

Premieinkomsterna anger hur mycket premier som betalas in till bolaget varje år. Skadeprocenten visar hur stor del som går åt för att betala skador. Driftskostnadsprocenten visar hur stor andel som går åt för att driva bolaget.

Försäkringsverksamheten är lönsam om totalkostnaderna är lägre än hundra procent. Det finns inget självändamål för oss som ömsesidigt och därmed kundägt bolag att skapa stora vinster på försäkringsverksamheten. I stället vill vi att den långsiktiga totalkostnadskurvan skall ligga nära hundra procent. Varken vinst eller förlust med andra ord.

Är du intresserad av ytterligare information kan du läsa årsberättelsen. 
De senaste årsberättelserna hittar du här.

Solvens och finansiell ställning

I bilagan nedan hittar du våra rapporter om solvens och finansiell ställning.

 

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.