Årsberättelse | Ömsen

Vår viktigaste berättelse

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags årsberättelse släpps varje år på våren före bolagsstämman. I den kan du ta del av vår finansiella ställning och verksamheten i stort. Vi berättar även vad som varit utmärkande för det gångna året och om några större förändringar har skett i bolaget.

Site by Strax