Just nu kan det vara svårt att ringa oss p.g.a störningar i vår telefoni. Felsökning pågår!

Årsberättelser

Vår viktigaste berättelse

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags årsberättelse släpps varje år på våren före bolagsstämman. I den kan du ta del av vår finansiella ställning och verksamheten i stort. Vi berättar även vad som varit utmärkande för det gångna året och om några större förändringar har skett i bolaget.

Bläddra i vår årsberättelse 2021 eller ladda ner den för senare läsning:
 

Här hittar du årsberättelserna för de senaste fem åren i pdf format.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.