Alla personskador kan du enkelt anmäla på Mina sidor

Just nu är skadeavdelningen för frivilliga personförsäkringar hårt belastad, vilket kan förlänga handläggningstiderna.

Har du inte bank-ID för att logga in på Mina sidor kan du använda blanketterna nedan för att anmäla din skada.

Logga in till Mina sidor för att anmäla din skada

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
AX-22103 Mariehamn

Det går också bra att mejla in den till oss via säker e-post välj Privat - Sjukdom och Olycksfall som mottagare.

Logga in på Mina sidor för att anmäla din skada

Är du under 18 år eller inte har bank-ID för att logga in på Mina sidor kan du använda blanketten för skadeanmälan.

Har ditt barn en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

I dagsläget kan du inte se dina barns försäkringar när du loggar in på Mina sidor.

För att göra en skadeanmälan för ditt barn behöver du använda blanketten för skadeanmälan.

Följande blanketter behöver inte bifogas med skadeanmälan:

  • FPA blankett SV 3r ”Tutkimus- ja hoitomääräys” / ”Undersöknings- och behandlingsordination
  • FPA blankett SV 120r ”Selvitys lääkärin antamasta ja hoidosta perityistä palkkiosta” / ”Utredning om läkarvård och uttagna arvoden

Den ifyllda och undertecknade blanketten kan du sedan skanna/fotografera och skicka som bifogad fil, tillsammans med eventuella fakturor/kvitton, via säker e-post. Om du i stället vill skicka blanketten och fakturor/kvitton via vanlig post kan du skicka in dem till vår postadress.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
AX-22103 Mariehamn

Det går också bra att mejla in den till oss via säker e-post välj Privat - Sjukdom och Olycksfall som mottagare.

Information om hur stora filerna kan vara:

  • E-post: 25mb
  • Säker e-post: 50mb (rekommenderas)
  • Kundportalen: 30mb per fil

Logga in på Mina sidor för att anmäla din skada

Skadeanmälan för barn

Skadeanmälan för barn gör du genom att fylla i vår blankett.

Följande blanketter behöver inte bifogas med skadeanmälan:

  • FPA blankett SV 3r ”Undersöknings- och behandlingsordination
  • FPA blankett SV 120r ”Utredning om läkarvård och uttagna arvoden

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
AX-22103 Mariehamn

Det går också bra att mejla in den till oss via säker e-post välj Privat - Sjukdom och Olycksfall som mottagare.

Logga in till Mina sidor för att anmäla din skada

Se till att du har alla intyg om du uppsökt vård utomlands till exempel kvitton, läkarintyg eller bokningsbekräftelse.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketten innan du sänder den till oss.

Genom att fylla i nedanstående adress på kuvertet kan ni skicka in blanketten till oss ofrankerat.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
AX-22103 Mariehamn

Det går också bra att mejla in den till oss via säker e-post välj Privat - Skador Resa som mottagare. 

Anmäl din skada genom att ta kontakt med oss på telefon 018-27 600.
Det går också bra att mejla in till oss via säker e-post välj Privat - Sjukdom och Olycksfall som mottagare.

Vid frågor kontakta Aktia vardagar 8.30-16.30 på telefon 010 247 8300