För din bästa vän

Vår grundförsäkring - Veterinärvård ger dig ersättning om din katt skulle bli sjuk eller skadad och behöver veterinärvård. Du kan även teckna en livförsäkring och olika tilläggsförsäkringar som passar just dig och din katt.

En veterinärvårdsförsäkring är grunden i de flesta katters försäkringskydd. Om din katt skadar sig eller blir sjuk och behöver besöka veterinär ersätter denna försäkring dina kostnader för undersökning och behandling.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter även medicinkostnader och behandling av giftstruma.

Försäkringsbeloppet förnyas varje år - hela kattens liv.

  • En försäkring som gäller även för äldre katter. Du kan även nyteckna försäkringen för din gamla katt, vi vill då ha ett veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar.

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du betalar själv.

Vår Livförsäkring ersätter dig om din raskatt dör eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinär måste avlivas. Ersättningen styrs bland annat av kattens marknadsvärde. 

  • kan tecknas för ID-märkta raskatter som är minst sex veckor gamla
  • har ingen självrisk
  • kan kompletteras med tilläggsförsäkringen Avel.

Avel

  • Dolda felförsäkring för kattungarna ingår
  • Veterinärvård för kattungarna upp till 15 veckors ålder
  • Kan ge ersättning vid förlorad avelsduglighet
  • Ersätter ytterligare ett kejsarsnitt

Försäkringen ersätter veterinärvård av kattungar som är svaga i direkt samband med förlossningen samt för kattungar som bor kvar hos dig när de är mellan fem och femton veckor gamla. Tilläggsförsäkringen Avel ger även ersättning för den katt som har en livförsäkring och som varaktigt förlorar sin avelsduglighet. Försäkringen kan tecknas till Veterinärvårds- och/eller Livförsäkringen och är till för dig som är uppfödare med registrerat kennelnamn.

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du betalar själv.

Den fasta självrisken betalar du endast en gång under en period på 125 dagar, oavsett antal veterinärbesök och även om det är olika skador eller sjukdomar vid veterinärbesöken. Den rörliga självrisken betalar du däremot vid varje besök.

  • Fast självrisk: 80 €
  • Rörliga självrisker: 20 %

 

Ett exempel på självrisk

Katten Maja har fått problem med njurarna och måste genomgå en urinstensoperation. Kostnaden för operationen är 750 euro. Med en försäkring betalar Majas husse och matte endast 214 euro i självrisk medan Ömsen försäkring står för resten av kostnaden, det vill säga 536 euro. Utan en försäkring hade Majas husse och matte fått stå för hela veterinärvårdskostnaden på 750 euro själva.

Förutom raskatter och blandraser försäkrar vi också in huskatter. Det finns ingen övre ålder när man inte kan få en veterinärvårdsförsäkring för sin katt, men vid införsäkring får premien ett litet ålderstillägg. När det gäller äldre katter behöver vi också ett veterinärintyg som säger att katten är frisk innan vi kan försäkra in den.

Fr.o.m att kattungen är 6 veckor kan du teckna försäkring. Vi rekommenderar veterinärvårdsförsäkring för alla katter. Vid köp av till exempel en raskatt där du som försäkringstagare vill få ersättning för inköpspriset om katten skulle dö eller avlivas kan det vara bra med en livförsäkring. Om katten ska gå i avel finns det en tilläggsförsäkring för avel.

Om du är registrerad uppfödare (du har ett uppfödarnamn registrerat i FIFe) och har tecknat en avelsförsäkring för din avelshona så finns det med en ansvarsförsäkring för dig som uppfödare som täcker dolda fel hos kattungarna.