Just nu kan det vara svårt att ringa oss p.g.a störningar i vår telefoni. Felsökning pågår!

Mobilförbud

Säker bilkörning

Varje dag inträffar ett stort antal skador i trafiken. Man behöver inte köra fort eller långt för att utsätta sig själv, medpassagerare eller övriga trafikanter för risker.

Sluta rattsurfa - gäller alla med körkort!

Att "rattsurfa" betyder att titta på mobilen när du sitter vid en ratt och kör i trafik. Detta är ett stort problem som orsakar många svåra skador i trafiken.

Man ska ha ögonen på trafiken och vara uppmärksam för att köra säkert!

Ny forskning visar att hjärnans resurer minskar även om du har kvar blicken på vägen men distraheras av ett samtal i mobilen.
Det är alltså inte bara mobiltittandet som stör uppmärksamheten utan även att hålla igång ett samtal - med eller utan handsfree - som kan bli en stor trafikfara.

Mobiltelefon i hand på förare
Håll full uppmärksamhet på din körning!

När du kör, kör

 • Ställ in telefonen på ljudlös signal och låt samtalen gå till svararen eller be en medpassagerare att svara.
 • Stanna på en säker plats för att ringa och läsa textmeddelanden.
 • Föregå med gott exempel: ditt barn lär sig av dig.
Trafikskyddets kampanj om ouppmärksamhet i trafiken

Trötthet i trafiken

Nästan 20 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade. Detta kan jämställas med olyckor som är alkoholrelaterade. Den vanligaste orsaken till singelolyckor är trötthet.

 • Att köra alltför trött är ett lagbrott. Allvarlig trötthet jämställs med att köra alkohol eller drogpåverkad.
 • Risken att råka ut för en singelolycka under natten är för en privatbilist tolv gånger större än under dagen.
 • Många trötthetsrelaterade olyckor inträffar då det endast återstår några få mil till målet.
 • Har du varit vaken i upp mot ett dygn är du allt annat än en lämplig bilförare. Din vakenhet är nämligen då bara 20 procent av det normala.
 • Ungdomar har ett större sömnbehov och blir därför tröttare snabbare vid längre körningar och nattkörningar. Ju yngre du är desto större är risken för olyckor på grund av trötthet.

Kroppen signalerar trötthet

Om du känner dig trött kan det bero på många orsaker. Du påverkas bland annat av mörker, din sömn, väder, väglag, temperatur, stress, mediciner, alkohol och droger.

Minska risken för trötthet

 • Perioder av hög stress måste följas av återhämtning. Stressnivån måste ned på det normala för att systemet ska hålla på sikt. Om inte finns det risk att individen drabbas av ständigt ihållande trötthet.
 • Förbered dig väl när du ska köra längre sträckor.
 • Se till att du inte blir störd i sömnen och sov gärna svalt.
 • Undvik alkohol dagen innan du ska köra en längre sträcka, alkohol stör sömnen.
 • Drick inte för mycket vätska innan sänggåendet och undvik kaffe.
 • Ta regelbundna vilopauser och kör inte för långa sträckor på en dag.
 • Var extra uppmärksam på trötthetssignalerna vid natt- och mörkerkörning.
 • Ta en tupplur men sov inte mer än 30 minuter för då går du in i djupsömn, kombinera gärna tuppluren med en kortare promenad och en kopp kaffe.

Se upp för vargtimmarna

På natten finns den största risken att somna vid ratten. Har du dessutom varit vaken upp mot 20 timmar är det lika illa som om du kör med en sömntablett i kroppen eller med 0,8 promille alkohol i blodet. Natten är en tid för avslappning, återhämtning och uppbyggnad. Att sova tillräckligt många timmar varje natt är viktigt på flera sätt.

Din körstil påverkar dina barn

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.