Ömsen sjuk- och olycksfallsförsäkring

Försäkringen kan tecknas oavsett ålder och gäller upp till det att du fyller 100 år. Den ersätter kostnader till följd av sjukdom och olycksfall, enligt den omfattning och med de begränsningar som framgår av försäkringsvillkoren.

Vårdkostnader ersätts för både offentlig och privat vård i Finland. Om du blir sjuk betalar du en självrisk på 100 euro per försäkringsperiod, barn under 18 år har ingen självrisk. Vid olycksfall dras ingen självrisk.

Exempel på kostnader som ersätts

 • Läkararvoden
 • Undersökningar, vård och behandling som ordinerats av läkare
 • Av läkare ordinerade läkemedel som säljs med tillstånd av Fimea
 • Vårddygnsavgift på sjukhus
 • Besök hos fysioterapeut som ordinerats av läkare

Exempel på kostnader som inte ersätts

 • Graviditet och förlossning
 • Tandvård
 • Hemvård och företagshälsovård
 • Vaccinering
 • Borttagning av födelsemärken
 • Syngranskningar

Har ditt barn en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

I dagsläget kan du inte se dina barns försäkringar när du loggar in på Mina sidor. För att göra en skadeanmälan för ditt barn behöver du använda blanketten för skadeanmälan.

Läs mer om hur du anmäler en personskada.

Barn0-17 år Vuxen alt 118-69 år Vuxen alt 218-69 år Vuxen alt 318-69 år Senior70-100 år

Till följd av sjukdom (privat eller offentlig vård)

200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Per skada (privat eller offentlig vård)

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 3 000 €

till följd av olycksfall

45 000 € 25 000 € 100 000 €* 200 000 €** 17 000 €

Till följd av olycksfall

5 000 € 8 500 € 8 500 € 8 500 € 3 000 €

Till följd av sjukdom. Självriskperiod 1 år

0 € 100 € 100 € 100 € 100 €

Till följd av olycksfall

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

* Vid invaliditetsbelopp på 100 000 € stiger årspremien med 55 €
** Vid invaliditetsbelopp på 200 000 € stiger årspremien med 120 €

Barn0-17 år Vuxen alt 118-69 år Vuxen alt 218-69 år Vuxen alt 318-69 år Senior70-100 år

Max 10 000 € till följd av olycksfall

Ingår Tillval Tillval Tillval Ej valbar

Försäkringens pris beror på bland annat den försäkrades ålder, var man bor samt omfattning på bestående men.

Försäkringen kan tecknas i åldern 0-100 år. Du kan även teckna försäkringen som en reserveringsförsäkring för ditt ofödda barn.

Försäkringen gäller för sjukdom och olycksfall i hela världen men ersätter endast kostnader för vård som getts i Finland.