Vi tror på våra framtida förmågor

Oavsett om det är inom sport, teater, musik, frivillig verksamhet eller något annat projekt vet vi att det är svårt att få ekonomin att gå ihop, inte minst för ideella föreningar. Ibland går vi in som sponsor i dessa föreningar för att hjälpa dem uppnå sina mål och drömmar. Som ömsesidigt bolag verkar vi för våra ägarkunder och hela samhället i stort. Vi vill vara en del till ett bättre Åland. 

Vem sponsrar vi

Vi sponsrar främst ideella föreningar som bidrar till en samhällsnytta här på Åland. De som har svårt att få ekonomin att gå ihop eller för att på olika sätt försöker göra sin verksamhet eller aktivitet tillgänglig för flera. Även projekt av olika slag kan vi gå in som sponsor för om de kan påverka samhället positivt. Ett exempel är satsningen på laddstationer för elbilar på Åland. Sponsringen ska vara ett ömsesidigt arbete mellan oss och de vi sponsrar.

Idrott

Vi satsar främst på breda idrotter med relativt stora målgrupper där ungdomsidrott är prioriterad. Att sponsra idrott ger oss och samhället en skadeförebyggande verksamhet. Dels genom att visa på goda förebilder och dels genom att ge ungdomar en aktiv fritid. 

Kultur

Ett rikt kulturliv gynnar livskvaliteten. Vår sponsring riktar sig i första hand mot evenemang med hög kvalitet och bred målgrupp. Ofta är sponsringen inom musik, teater och liknande framträdanden. 

Skadeförebyggande arbete

Föreningar och organisationer som arbetar för något som minskar risken för skador för våra kunder ligger varmt om hjärtat för oss. De frivilliga brandkårerna, organisationer för trafiksäkerhet, folkhälsa och annan räddningstjänst är några som vi ofta stöder på ett eller annat sätt.

Hållbarhet

Initiativ och projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle är viktigt för oss. Inte bara sådant som värnar om miljön, utan även det som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet.

Ett gott samarbete

Har din förening eller organisation en idé om hur vi kan hjälpa er ekonomiskt eller på annat sätt i utbyte mot synlighet för oss? Då kan ni lämna in er ansökan om sponsormedel här. Fyll i ansökan så nogrannt som möjligt och tänk på att skicka in den i god tid ifall det gäller ett evenemang eller före verksamhetsåret inleds. Ni får alltid ett svar på ansökan när den har behandlats, oberoende om den har godkänts eller inte.

Ansökningarna sparas som längst två år efter inlämnande om avslag ges eller två år efter avtalets slut om förfrågan godkänns och ett sponsoravtal upprättas.

Ansökningarna behandlas i omgångar under året enligt följande.

Stopptid Beslut senast
30 september 31 oktober
31 december 31  januari
30 april 31 maj

 

Ansökan

Information om den sökande organisationen/föreningen
Registrerad?
Kort beskrivning av verksamheten
Alkohol- och drogpolicy
Finns en drog- och alkoholpolicy?
Enbart en fil.
Begränsning 4 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx.
Typ av ansökan
Sponsormedel söks för
Löpande verksamhet
Enbart en fil.
Begränsning 8 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx, ppt, pptx, avi, mov, mp3.
Enbart en fil.
Begränsning 4 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Enbart en fil.
Begränsning 8 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Om sponsormedel söks för löpande verksamhet fyller du i dessa uppgifter
Engångsevenemang
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, avi, mov, mp3, wav.
Om sponsormedel söks för ett evenemang fyller du i dessa uppgifter
Annan typ av sponsor
Enbart en fil.
Begränsning 8 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, avi, mov, wav.
Om förfrågan rör sig om annat än löpande verksamhet eller specifikt evenemang kan du lämna en beskrivning här över vad ni söker sponsormedel för.
Finansiering av verksamhet
Lyfter någon i organisationen/föreningen lön?
Har ni sökt sponsormedel från andra företag och organisationer?
Avslutande motivering till varför ni vill att just Ömsen ska sponsra er verksamhet
Samtycke

Genom att skicka in din ansökan med personuppgifter till oss har du godkänt vår policy för Behandling av personuppgifter. Ansökan sparas som längst två år efter inlämnande om avslag ges eller två år efter avtalets slut om förfrågan godkänns och ett sponsoravtal upprättas.