Bäst för din häst

Vi har veterinärvårdsförsäkringar, livförsäkringar samt olika tilläggsförsäkringar. Genom att kombinera olika val kan du påverka omfattningen av ditt försäkringsskydd och därmed också hur mycket du vill betala för din försäkring. Lägg märke till att vissa tilläggsförsäkringar enbart går att köpa till en viss veterinärvårds- eller livförsäkring, medan andra kanske redan ingår i vissa veterinärvårds- eller livförsäkringar.

Våra Maximala veterinärvårdsförsäkringar är våra mest omfattande försäkringar.

Veterinärvård är grunden i de flesta hästars försäkring. Om din häst skadar sig eller blir sjuk och behöver besöka veterinär så ersätter veterinärvårdsförsäkringen dina kostnader för undersökning och behandling. Hos Ömsen kan du välja mellan tre olika veterinärvårdsförsäkringar: Maximal, Begränsad och Racing.

 • Skräddarsy en försäkring som passar dig
 • Gäller i hela Norden

 

Välj mellan våra tre veterinärvårdsförsäkringar för häst

Maximal

Vårt mest heltäckande alternativ, Maximal Veterinärvård, ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård om din häst blir sjuk eller skadad. Försäkringen ersätter hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar med upp till 5 500 euro per försäkringsår. Om du väljer tilläggsförsäkringen Maximal Utökad veterinärvård kan du få ersättning upp till 11 000 euro per år.

 • Vår bästa veterinärvårdsförsäkring
 • MR-, DT-undersökningar och scintigrafi kan ersättas upp till det belopp du valt i försäkringen
 • Sjukbeslag ersätts med upp till 500 euro per försäkringsår

 

Racing

Racing Veterinärvård ersätter kostnader upp till 5 500 euro för undersökning, behandling och vård om din häst blir sjuk eller skadad. Försäkringen ersätter exempelvis inte hältor, rörelsestörningar eller ryggsjukdomar. Racing Veterinärvård rekommenderas till trav- och galopphästar. Om du väljer tilläggsförsäkringen Racing Utökad veterinärvård kan du få ersättning upp till 11 000 euro per år.

 • Ersätter exempelvis kolik, sårskador, hovböld, feber, fång, anaplasma, korsförlamning och komplikation till kastration
 • Sjukbeslag ersätts med upp till 500 euro per försäkringsår

 

Begränsad

Det här är ett prisvärt alternativ för dig som vill ha en försäkring, men inte önskar det omfattande skydd som våra övriga hästförsäkringar ger. Begränsad Veterinärvård ersätter kostnader för undersökning, vård och behandling av vissa frakturer, fissurer, sårskador och kolik. 

Om du väljer tilläggsförsäkringen Begränsad Utökad veterinärvård kan du få ersättning upp till 11 000 euro per år.

 • Ersätter frakturer, kolik och sårskada

För att kunna få ersättning om din häst dör på grund av sjukdom eller genom olycksfall skadas så svårt att den dör eller enligt veterinär måste avlivas, behöver du en livförsäkring.

 • Har ingen självrisk
 • Kan tecknas från andra levnadsdagen till och med det år hästen fyller 15 år
 • Gäller i hela Norden

 

Välj mellan våra två livförsäkringar för häst

Maximal Liv och Användbarhet

Det här är vår mest omfattande livförsäkring. Försäkringen ersätter både om din häst insjuknar eller skadas så allvarligt att den dör eller måste avlivas och om den förlorar sin användbarhet som rid- eller brukshäst. Du kan även få ersättning om din häst försvunnit eller stulits.

 • Ersätter om hästen dör eller måste avlivas
 • Ersätter om hästen förlorat sin användbarhet som rid- eller brukshäst
 • Ersätter med belopp över 1500 euro vid triangelmärkning

 

Begränsad Liv

Den här försäkringen ger ersättning om din häst insjuknar eller skadas så allvarligt att den dör eller måste avlivas. Du kan även få ersättning om din häst försvunnit eller stulits. Försäkringen ersätter inte om hästen måste avlivas på grund av exempelvis kroniska luftvägsproblem, hältor, ryggsjukdomar, skador på senor, gaffelband, ligament eller leder. 

 • Ersätter om hästen insjuknar eller skadas så allvarligt att den inte kan överleva

Utökad Veterinärvård

 • Ersättning för receptförskriven medicin
 • Ersätter veterinärens resekostnader upp till 110 euro per behandlingstillfälle
 • Ersätter kostnad för avlivning upp till 500 euro
 • Ersätter kostnader för djurambulans eller motsvarighet

Veterinär- och medicinkostnader kan bli dyrt om din häst blir sjuk. Med tilläggsförsäkringen Utökad veterinärvård får du ersättning för veterinärens resekostnader, kostnader för djurambulans, medicin samt avlivningskostnader. Försäkringen kan tecknas till alla våra veterinärvårdsförsäkringar. Och dubblerar ersättningstaket.

Extra

 • Försäkring för dolda fel
 • Ersätter klapphingstoperation

Försäkringen som ersätter dolda fel. Extra ingår i försäkringen för hästar som försäkras i Maximal Veterinärvård och Maximal Liv och Användbarhet före 30 dagars ålder.

Avelsduglighet för sto

 • Ersätter om stoet förlorat sin användbarhet som avelssto
 • Ersätter vid kastning eller dödfött föl
 • Ersätter belopp över 1500 euro vid delersättning
 • Föl omfattas av veterinärvårdsförsäkring under de första 30 dagarna efter fölning.

Om ditt sto skulle förlora sin användbarhet som avelssto till följd av vissa sjukdomar och skador kan Avelssto Användbarhet ge ersättning. Försäkringen kan tecknas till Maximal Liv och Användbarhet eller Begränsad Liv.

Avelsduglighet för hingst

 • Möjlighet till ersättning vid nedsatt fertilitet

Försäkringen ersätter om din hingst förlorar sin användbarhet som avelshingst på grund av skada eller sjukdom. Försäkringen kan tecknas till Maximal Liv och Användbarhet eller Begränsad Liv

Vi erbjuder speciallösningar för dig med specifika behov. Har du en gammal häst, ska du ha föl, driver du hästverksamhet eller vill du endast ha skydd för specifika olycksfall? Då har vi skräddarsydda försäkringar för dig och din häst.

 • Foster- och fölskydd
 • Veteran Liv- och veterinärvård ( för din häst över 15 år)
 • Katastrof Liv- och veterinärvård

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du betalar själv.

Den fasta självrisken betalar du endast en gång under en period på 125 dagar, oavsett antal veterinärbesök och även om det är olika skador. Den rörliga självrisken betalar du däremot vid varje besök.

 • Fast självrisk: 200 euro
 • Rörlig självrisk: 20 % 

 

Ett exempel på självrisk

Hästen Alva har fått en sårskada som måste behandlas på klinik. Behandlingen kostar 1 750 euro. Med en försäkring betalar Alvas ägare endast 510 euro i självrisker medan Ömsen står för resten av kostnaden på 1 240 euro.  Utan försäkring hade Alvas ägare fått stå för hela veterinärvårdskostnaden själv. 

Premien beror på en mängd olika faktorer. Dels rasen och åldern på hästen i fråga, olika raser är olika sjukdoms- och skadedrabbade och har därför olika premier. Yngre hästar kan också ha en föl- eller unghästrabatt. Dels beror den på vilken försäkring man har, väljer man ett mer omfattande skydd eller fler extra försäkringar så blir premien dyrare. Sist beror det också på vilka rabatter man har, om man har en hemförsäkring hos oss, betalar i en rat, har e-faktura eller kanske har fler hästar försäkrade och får en rabatt för det.

Vi vill alltid att kunden ska få bästa möjliga skydd för sin framtida vän. På Ömsen vill vi ta del av hästens tidigare försäkringsbrev om sådan finns och veterinärintyg från besiktningen som inte får vara äldre än sju dagar vid införsäkring.

Ja, det kan du, men vissa anmärkningar kan medföra reservationer i försäkringen. Reservation innebär att det blir en begränsning i sjukdomarna som är ersättningsbara för just det som det finns en anmärkning om. Det utbetalas inte heller ersättning för kostnader till följd av denna skada, sjukdom eller komplikationer som tillstöter. Det är möjligt att hästen aldrig får besvär av det den har en reservation för, men eftersom vi tar en risk i att försäkra in hästen behöver vi sätta in reservation.