Prata samma språk som din hantverkare

När du påbörjar en renovering kommer du antagligen att lära dig många nya ord. Ta till exempel fläns eller skvallerrör, vad är det?

Vi hjälper dig så att du kan prata samma språk som din hantverkare. Här kan du ta hjälp av vår ordlista när du stöter på något som låter krångligt eller som du inte förstår. 

Lär dig hantverkarnas språk

 • Blandarfäste
  Väggfäste för armatur som blandar varmt och kallt vatten som till exempel en duschblandare.
 • Diskbänksinsats
  Vattentätt plast- eller plåtunderlägg som läggs in på skåpbotten och skyddar skåpets botten mot fukt.
 • Fixering (i rörsystem)
  Anordning som tar upp rörelser i rörledningar.
 • Fläns
  Del på golvbrunn som ansluter mot tätskikt.
 • Fördelare
  Rörledning som ger möjlighet till anslutning av flera rör.
 • Fördelarskåp
  Ett utrymme för placering av rör med kopplingar. Det ska vara vattentätt.
 • Klämring
  Håller fast tätskiktet i golvbrunnen.
 • Kulventil
  På- och avstängningsventil för rörledningar.
 • Läckageindikering
  En rördetalj som är monterad i ett utrymme där vattenledningar och kopplingar är inbyggda. Vid ett eventuellt läckage leder den fram vattnet till en plats där det är lätt att upptäcka.
 • Radiator
  Värmer upp inomhusluft genom strålning, oftast el- eller varmvattendrivna värmeelement.
 • Skvallerrör
  Ett rör som är monterat för att vid ett eventuellt läckage eller övertryck leda fram vattnet till en plats där det är lätt att upptäcka.
 • Spillvattenrör
  En ledning som leder förorenat vatten från byggnaden.
 • Stosar
  En tätningsanordning för tappvatten eller radiatorledning. Stosen tätar mellan ledning och annan byggdel.
 • Tryckslag
  Om hastigheten på strömmande vatten snabbt förändras uppstår tryckslag.
 • Vattenfelsbrytare (Leakomatic)
  Vattenfelsbrytaren har en stängande ventil med en mer central placering, i småhus sätts den som regel direkt på inkommande vattnet efter vattenmätaren. Vattenfelsbrytaren har även en övervakande funktion via tryck- och/eller flödesmätning i kombination med tid och övervakar därför hela tappvattensystemet inklusive den utrustning som är inkopplad.
 • Vattenlarm
  Registrerar och varnar om fukt från en vattenläcka. Ett vattenlarm drivs med batteri eller på elnätet.
 • VVS
  Värme, ventilation och sanitet.
 • Väggbricka
  En metall- eller plastbricka som möjliggör en tät övergång från dold till synlig rördragning.

 

 • Armerad avjämningsmassa
  Ett cementbaserat spackel som används för att jämna till och förstärka golv.
 • Balk
  Bjälke ofta med en bärande funktion
 • Bjälklag
  Bjälkag som bär upp ett golv eller en konstruktion av bjälkar, golv, isoleringsfyllning.
 • Fasadliv
  Utsidan av en färdig yttervägg.
 • Foliesystem
  Tätskikt som består av en sammanhängande flexibel folie med specificerad tjocklek.
 • Hammarband
  Översta vågräta bjälken i ett ramverk. (vägg)
 • Konstruktionsplywood (faner)
  Ett skivmaterial som används i konstruktioner med krav på hög hållfasthet och för infästning av skruvade infästningar i våtrum (våtrumsväggen).
 • Kortlingar
  En kortling är ofta en kort bit av en regel av plåt eller trä som monteras i en konstruktion för att sätta fast till exempel installationsdetaljer. En kortling kan också ha en stödjande eller bärande funktion.
 • Läkt
  Virke som är högst 50 mm tjockt och 63 mm brett.
 • Massiv konstruktion
  Kraftig och solid konstruktion, till exempel betong eller träregel.
 • Regel
  Virke med 34-63 mm tjocklek och 70- 220 mm bredd.
 • Rörgenomföring
  Ett utrymme där rör går igenom, till exempel genom golv, vägg eller tak.
 • Rörmanschett
  Fungerar som tätning mellan tätskikt och rörledning.
 • Schakt (i byggnad)
  Ett slutet utrymme som sträcker sig genom flera våningsplan, till exempel ledningsschakt för vattenrör, elinstallationer eller hisschakt.
 • Skivlager
  Ett antal skivor av till exempel gips eller plywood som är monterade ovanpå varandra.
 • Slits
  En långsträckt hålighet i vägg eller liknande, avsedd för ledningar eller kanaler.
 • Smyg
  Fördjupning eller vinkel mellan två plan.
 • Syll
  Virkesdel som är upplag för bärande vägg eller bjälklag.
 • Tum
  Avskaffat, men ändå ofta använt längdmått inom byggbranschen. 1 engelsktum = 2,54 cm.
 • Våtrumsvägg
  En väggkonstruktion för våtrummets inner- och ytterväggar. Våtrumsväggen tar bort behovet av kortlingar och gör det möjligt att komplettera med till exempel inredning i efterhand.