Grönt kort

Är du på väg på en resa utanför Norden med din bil eller motorcykel rekommenderar vi att du skaffar ett grönt kort. Kortet är ett internationellt intyg på att du har en giltig trafikförsäkring för ditt fordon.

Trafikförsäkringens giltighetsområde

En trafikförsäkring som är beviljad i Finland är i kraft inom hela EES-område. Som huvudregel ersätts en trafikskada i enlighet med det lands lagar där olyckan inträffat. I EES-länderna kan dock en finländsk bilist välja ersättning enligt finsk trafikförsäkringslag, om den ger ett bättre skydd.

Gröna kort avtalsländer

I Gröna Kort avtals-länder bestäms trafikförsäkringsersättningarna enbart enligt det aktuella landets lagstiftning. Till exempel kan fö­rare och passagerare i det skyldiga fordonet helt bli utan ersättning för sina personskador. Resenärer till dessa länder ska alltid ha med sig det gröna kortet och på förhand klargöra behovet av eventuella tilläggsförsäkringar. På sista sidan kan du se i vilka länder grönt kort är obligatoriskt och i vilka EES-länder vi rekommenderar grönt kort.

 • Albanien
 • Azerbajdzjan
 • Bosnien-Hercegovina
 • Israel
 • Makedonien
 • Marocko
 • Moldova
 • Montenegro
 • Tunisien
 • Turkiet
 • Ukraina
 • Andorra
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern*
 • Danmark
 • Estland
 • Frankrike (inkl. Monaco)
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien (inkl. San Marino och Vatikanstaten)
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Schweiz (inkl. Liechtenstein)
 • Serbien**
 • Slovakien
 •  Slovenien
 •  Spanien
 •  Storbritannien och Nordirland
 •  Sverige
 •  Tjeckien
 •  Tyskland
 •  Ungern
 •  Österrike

*) Obs. Grönt Kort gäller endast i de områden som kontrolleras av Republiken Cypern.
**) Obs. Grönt Kort gäller inte i Kosovo. Vid inresa till Kosovo måste du alltså köpa en trafikförsäkring som gäller där.

Vid resor till länder som inte anslutit sig till Grönt Kort-systemet måste du vid gränsen skaffa en trafikförsäkring som gäller i det aktuella landet.

Bärgning och bilassistans

Om en olycka inträffar får man hjälp dygnet runt, både vid bil- och personskador.

Viktiga telefonnummer

Bilräddning i Finland: +358 600 02200
Bilräddning utanför Finland: +358 9 25 27 1160
Bilräddning i Sverige: +46 20 912 912

För en säker utlandsresa - låna lås från oss

Har du din bil eller MC stöldförsäkrad hos oss får du låna låskätting eller rattlås kostnadsfritt.

Rattlåset sätts över ratten på fordonet och sedan låser man fast det mekaniskt med en nyckel. När rattlåset är fastlåst så går det inte att styra bilen och därför går den inte heller att stjäla enkelt. Ett rattlås är därför ett effektivt stöldskydd för samtliga typ av fordon med ratt.

Även fordon med elektroniska startspärrar och larm kan stjälas då det finns utrustning för att avkoda eller läsa av signalerna till dessa. Men har du dessutom en godkänd rattkrycka fastlåst i bilen så blir det mycket svårare att stjäla den utan att tjuven riskerar att bli upptäckt eller helt enkelt måste förstöra ratten för att få bort rattlåset. 

Låskättingen dras genom MC:n och runt en stolpe så att den inte kan lyftas bort.

Alarmnummer 112 gäller i de flesta europeiska länder, men kontrollera upp hur det är i det land du tänker besöka.