Från den 1 juni gäller den uppdaterade trafikförsäkringslagen, vilken påverkar innehållet i vår trafikförsäkring som samtidigt uppdaterades. Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för de flesta fordon. Tidigare har det främst varit tyngre fordon som behövt en trafikförsäkring, men nu gäller samma regler även för flera av de lättare elfordon så som de populära el-skotrarna och mopeler.

Om fordonet väger mer än 25 kg eller går fortare än 25 km i timmen krävs en trafikförsäkring. Det är alltså inte alla som behöver försäkras, det är därför viktigt att du kontrollerar din eller ditt barns fordon om det faller inom ramarna för att vara försäkringspliktigt.

Elassisterade cyklar som kräver att man trampar för att röra sig, och där motorns assistans kopplas ur när hastigheten når upp till 25 km i timmen är undantagna och behöver inte en trafikförsäkring.

Varför måste jag ha en försäkring?

Den obligatoriska trafikförsäkringen finns till för att skydda den som framför fordonet och motpartens person och egendomsskador vid en olycka. Skulle du råka köra på en person eller ett annat fordon med din el-skoter täcker då försäkringen dessa skador. Kör du omkull med fordonet täcker försäkringen dina personskador på samma sätt. Skadorna som uppstår på din el-skoter täcker trafikförsäkringen inte. För det behövs en frivillig fordonsförsäkring där vi kan erbjuda Omfattande eller en Begränsad försäkring för ditt fordon.

Vad händer om jag inte tecknar en trafikförsäkring?

Vid till exempel en olycka där en som orsakat skadan inte har tecknat den obligatoriska försäkringen ersätter trafikförsäkringscentralen skadorna för den oskyldiga parten. För den som orsakat skadan kan det däremot bli kostsamt då det uppbärs straffavgifter för att fordonet varit oförsäkrat, på samma sätt som för övriga fordon där trafikförsäkring krävs.

Hur gör jag?

För att försäkra ditt el-fordon tar du kontakt med vår kundtjänst på 018 27600 eller skickar ett meddelande via Mina Sidor om du redan är kund hos oss, så hjälper de dig med rätt försäkring.