Mer trygghet i hemmet

Den största delen av olycksfall inträffar i hemmet och på fritiden, med vår olycksfallsförsäkring vill vi skapa trygghet för hela familjen. Vår olycksfallsförsäkring skyddar dig om något händer och du kan försäkra dig om att du och dina närmaste får hjälp snabbt om olyckan är framme. 

Teckna din försäkring

Du är välkommen att kontakta oss via Mina sidor, genom ett personligt besök eller per telefon så hjälper vi dig.

Barn0-17 år Vuxen alt. 118-69 år Vuxen alt. 218-69 år Vuxen alt. 318-69 år Senior70-100 år

Försäkringen ersätter vårdkostnader till den del som inte blivit ersatt från till exempel FPA. Kom ihåg att originalkvitton måste lämnas till oss. Försäkringen täcker inte resekostnader eller inkomstbortfall.

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 3 000 €

Skulle skadan orsaka invaliditet ersätter försäkringen enligt de angivna beloppen.

45 000 € 25 000 € 100 000 € 200 000 € 17 000 €

Vid dödsfall ersätter försäkringen enligt de angivna beloppen.

5 000 € 8 500 € 8 500 € 8 500 € 3 000 €

Vår Olycksfallsförsäkring har ingen självrisk. Vid en skada utbetalas den del som inte redan blivit ersatt från till exempel FPA.

0 0 0 0 0
Årspremie 30 € 45 € 100 € 165 € 60 €
Barn0-17 år Vuxen alt. 118-69 år Vuxen alt. 218-69 år Vuxen alt. 318-69 år Senior70-100 år
Privat vård 40 €/år Tillval Ingår Ingår Ingår Ingår
Tävlingsidrott 45 €/år Ingår Tillval Tillval Tillval Ej valbart

Kontrollera med din arbetsgivare om du är försäkrad via dem även på fritiden. Om inte kan det vara bra att ha en privat olycksfallsförsäkring.

Ja, den gäller för skador som händer i hela världen. Men bara för vård inom Norden.

Ja, en seniorförsäkring går bra att teckna fast man fyllt 70 år.