Mamma och liten flicka sitter och pusslar och skojar vid ett matbord

Olycksfallsförsäkring - för hela familjen

De flesta av oss har en försäkring för hemmet, sina saker och bilen, men har du tänkt på dig själv och din familj?

Mer trygghet i hemmet

Den största delen av olycksfall inträffar i hemmet och på fritiden, med vår olycksfallsförsäkring vill vi skapa trygghet för hela familjen. Vår olycksfallsförsäkring skyddar dig om något händer och du kan försäkra dig om att du och dina närmaste får hjälp snabbt om olyckan är framme. 

Ansökan

Ansökningsblankett hittar du längre ner.
Du kan även ringa oss på 018 27600 eller skicka en förfrågan till info@omsen.ax så hjälper vår kundtjänst dig att teckna försäkringen.

Barn U18 Vuxen alt. 1 Vuxen alt. 2 Vuxen alt. 3 Senior

Försäkringen ersätter vårdkostnader till den del som inte blivit ersatt från till exempel FPA. Kom ihåg att originalkvitton måste lämnas till oss.
Försäkringen täcker inte resekostnader eller inkomstbortfall.

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 3 000 €

Skulle skadan orsaka invaliditet ersätter försäkringen enligt de angivna beloppen.

45 000 € 25 000 € 100 000 € 200 000 € 17 000 €

Vid dödsfall ersätter försäkringen enligt de angivna beloppen.

5 000 € 8 500 € 8 500 € 8 500 € 3 000 €

Vår Olycksfallsförsäkring har ingen självrisk. Vid en skada utbetalas den del som inte redan blivit ersatt från till exempel FPA.

0 0 0 0 0
Årspremie 30 € 45 € 100 € 165 € 60 €
Barn Vuxen alt. 1 Vuxen alt. 2 Vuxen alt. 3 Senior
Privat vård 40 €/år Tillval Ingår Ingår Ingår Ingår
Tävlingsidrott 45 €/år Ingår Tillval Tillval Tillval Ej valbart

Åldersbegränsningar

Beroende på din ålder kan du ha olika försäkringar som ger dig olika premier och ersättningsbelopp.

  • Barn: 0-17 år
  • Vuxen: 18-69 år
  • Senior: 70-100 år
Kontrollera med din arbetsgivare om du är försäkrad via dem även på fritiden. Om inte kan det vara bra att ha en privat olycksfallsförsäkring.
Ja, den gäller för skador som händer i hela världen. Men bara för vård inom Norden.
Ja, en seniorförsäkring går bra att teckna fast man fyllt 70 år.

Site by Strax