Brand i radhus

Skisserna nedan visar hur en brand kan sprida sig via takfoten upp till vinden. Om de brandavskiljande väggarna på krypvinden är bristfälliga eller helt saknas, är sannolikheten mycket stor att hela vindsutrymmet övertänds och hela byggnaden blir totalförstörd.

Inventera brandskyddet

Byggföreskrifterna har utvecklats över tid. För äldre radhus fanns det tidigare inget krav på brandsektionering av vinden. Idag är kravet en 60 minuters brandcellsvägg mellan varje lägenhet även på vinden. Byggreglerna gäller inte retroaktivt, vilket innebär att räddningsmyndigheten inte i efterhand kan ställa högre krav än vad som gällde då byggnaden uppfördes.

Ömsen vill tillsammans med räddningsmyndigheterna uppmana våra försäkringstagare att inventera brandskyddet på krypvindar. Inventeringen utförs av räddningsmyndigheterna i samband med ordinarie brandsyn. Då får fastighetsägaren vetskap om eventuella brister samt förslag på frivilliga åtgärder som kan förbättra brandskyddet.

I många fall kan det vara enkla åtgärder, som avsevärt kan förbättra brandskyddet. Till exempel tätning av kabelgenomföringar, förstärkning av brandväggens anslutning till vattentaket och skyltning av brandväggarnas placering.

Brandsyn

Brandsyn ska, enligt räddningsförordning för landskapet Åland, göras regelbundet i alla radhus. I byggnader med 3-4 lägenheter ska det utföras brandsyn med 5 års mellanrum. Om det finns fem eller fler lägenheter, så kortas intervallet till 3 år. Vi vill även påminna om, att det även är ett försäkringsvillkor för fastighetsägaren att följa gällande myndighetskrav.

Om du är osäker på när senaste brandsynen är gjord så kan du kontakta räddningsmyndigheten i din kommun.

Ta kontakt

Mariehamns Räddningsverk handhar brandsynerna i:

 • Brändö
 • Föglö
 • Kumlinge
 • Kökar
 • Lemland
 • Mariehamn
 • Sottunga                                     

E-post: brandskydd@mariehamn.ax
Telefon: 018-53 14 83, 018-53 14 90

 

Ålands landskommuner handhar brandsynerna i:

 • Eckerö
 • Finström
 • Geta
 • Hammarland
 • Jomala
 • Lumparland
 • Saltvik
 • Sund
 • Vårdö

E-post: räddning@jomala.ax                             
Telefon: 018-329 175