Säker laddning

För att ha en säker och snabb laddning av bilen i hemmet så rekommenderas en laddstation i form av väggmonterad laddbox eller fristående laddstolpe. Enklast och billigast är en laddbox på väggen, i eller på utsidan av ett garage.

Laddningen ställer större krav på elsystemen i våra hem och elbilsladdning innebär att elsystemet belastas hårdare över längre tid. Hög belastning innebär att risken för överhettning och brand i kopplingar och uttag ökar.

För att undvika brand är det viktigt att den befintliga elinstallationen kontrolleras innan installation av laddbox eller laddstolpe, så att den håller tillräckligt bra standard i kablar och kontakter för att klara en hög belastning under längre tid, det vill säga en normal laddningstid.

För en tryggare laddning, följ dessa råd:

 • Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schukouttag) är oftast inte gjorda för den långvariga höga belastning som elbilsladdning medför.
 • Många jordfelsbrytare är inte anpassade för laddning och det finns då risk att jordfelsbrytaren inte fungerar som den ska vid elfel. Du utsätts då för en större risk för en elchock samt har en högre brandrisk.
 • Använd inte skarvsladd då du laddar din bil, skarvsladden kan göra att säkringarna inte fungerar på korrekt sätt.
 • Om en schuko-kabel används för en nödladdning skall laddningsströmmen vara högst 8A men helst 6A. Detta kräver att kabeln möjliggör att strömstyrkan kan justeras.
 • Det säkraste laddningsalternativet är att låta en elinstallatör installera en fast laddbox eller laddstolpe. De har ofta en inbyggd funktion som kommunicerar med bilen och avbryter laddningen om ett fel uppstår.
 • Låt en elinstallatör kontrollera din elanläggning innan du börjar ladda din bil eller låter installera en laddstation. Felaktigheter kan då hittas innan något händer.
 • Elsäkerhetsansvaret ligger på dig som anläggningsinnehavare. Därför måste du kontakta en godkänd elinstallatör för kontroll av din elanläggning innan du börjar ladda din elbil. 
 •  I landskapet Åland får elarbeten utföras endast av de verksamhetsutövare som uppfyller de villkor som ställts i lagen. Elsäkerhetsmyndighetens elentreprenörsregister med dess godkända verksamhetsutövare hittar du på landskapsregeringens hemsida. 
 • Om du bor i en aktielägenhet eller hyreslägenhet är du skyldig att kontakta fastighetsägaren/hyresvärden för kontroll av elanläggningen innan du börjar ladda din elbil.
 • Kontrollera även vilken typ av laddningssladd och laddbox som biltillverkaren rekommenderar för din bil.
 • Om du inte mera parkerar fordon som avger avgaser i ditt varmgarage, så råder vi dig att placera en vanlig seriekopplad brandvarnare i garaget – för att i ett tidigt skede få ett ev. brandlarm från ditt garage. Om inte det är möjligt rekommenderas alltid en (seriekopplad) temperatur-brandvarnare i garaget.