Ett gott samarbete

Alla bilar som vi löser in återvinns på ett miljösmart sätt. De demonteras del för del och alla delar som kan återanvändas katalogiseras och kan säljas som reservdelar över hela norden. Som samarbetspartner för demontering och återvinning har vi ett samarbetsavtal med firma Oili Jalonen i Åbo som tar hand om alla våra inlösta bilar.

Win - win för alla

Förutom att det är bra för miljön så är det även bra för dig och din plånbok. Reservdelarna kan användas i större utsträckning istället för att producera helt nya. Dessutom kostar de mindre för dig som kund att använda dig av begagnade reservdelar. För oss som försäkringsbolag betyder det även att det är billigare för oss att reparera bilar som skadats. Och det i sin tur ger på sikt lägre försäkringspremier.