Ömsens Brandskyddspeng

Den frivilliga brandkårsverksamheten har en stor betydelse för både Ömsen och det lokala föreningslivet på Åland. Dels är det en fritidsaktivitet som bygger gemenskap och samvaro över hela Åland, dels bidrar kårerna till den allmänna tryggheten i samhället, och sist men inte minst skyddar och minimerar kårerna våra kunder och ägares försäkrade egendom genom att minimera skador och rädda liv. Därför avsatte Ömsen 10 000 euro i sponsormedel specifikt för brandkårernas verksamheter för 2023 och nu även på nytt för 2024.

Hur går det till?

Dessa sponsormedel är ämnade att nyttjas för modernisering av räddningsmetoder med hjälp av ny utrustning eller utbildning. Ansökan kan göras av kårerna under januari på denna sida genom formuläret nedan. Beslutet meddelas under februari och dessa publiceras även på vår hemsida. I ansökan ska bland annat redogöras för kårens verksamhet, budget, fjolårets preliminära bokslut, specifikation över övriga verksamhetsbidrag, alkohol- och drogpolicy, samt ansökan för ändamålet som söks medel för.

En kår kan skicka in flera ansökningar för olika ändamål. Vid många ansökningar kommer projektgruppen för Brandskyddspengen att avgöra vilka som blir tilldelade medel och bedöma detta på ett sätt där hela potten används mest fördelaktigt för det gemensamma brandskyddet.

Blev ni beviljade medel 2024?

Vi vill gärna veta hur det går för er. Därför vill vi av de som blivit beviljade medel få en redogörelse av utfallet för ändamålet. Detta ska vara inlämnat senast vid verksamhetsårets slut. Det kan även handla om en allmän uppvisning av ny utrustning eller redogörelse för nya lärdomar från en utbildning.

Vid frågor går det bra att skicka ett meddelande till marknadsforing@omsen.ax.

Fördelning 2024

För 2024 beviljades följande kårer medel från Ömsens Brandskyddspeng

 • Finströms FBK– Inköp av utrustning till FIP (Första Insats Person) bil.
 • Gottby FBK – Inköp av rökdykarhjälmar.
 • Lumparlands FBK – Inköp av portabla farthinder för bättre personsäkerhet.
 • Vårdö FBK – Inköp av portabla farthinder för bättre personsäkerhet.
 • Västra Saltviks FBK – Inköp och utvärdering av tillsatsmedel för effektivare släckning i byggnadsbränder.
 • Östra Saltviks FBK – Inköp av värmekamera.
 • Hammarlands FBK – Inköp av brandsläckare för utplacering i kårmedlemmars privata bilar med syfte att snabbt släcka mindre bränder.

Fördelning 2023

För 2023 beviljades följande kårer medel från Ömsens Brandskyddspeng.

 • Geta FBK - Inköp av rökmaskin
 • Hammarlands FBK - Inköp av värmekamera
 • Kökars FBK - Inköp av släckare för bränder i litiumbatterier
 • Jomala FBK - Testprojekt med brandsläckare i kårmedlemmars privata bilar med syfte att snabbt släcka mindre bränder.
Ömsens släckare gjorde stor skillnad

Premiäråret 2023 för Ömsens Brandskyddspeng gav utdelning direkt då Simon Karlsson kunde göra en första och betydelsefull insats med brandsläckaren han hade redo i bilen. 

Ansökan för nästa år öppnar januari 2025