Ömsens Brandskyddspeng

Den frivilliga brandkårsverksamheten har en stor betydelse för både Ömsen och det lokala föreningslivet på Åland. Dels är det en fritidsaktivitet som bygger gemenskap och samvaro över hela Åland, dels bidrar kårerna till den allmänna tryggheten i samhället, och sist men inte minst skyddar och minimerar kårerna våra kunder och ägares försäkrade egendom genom att minimera skador och rädda liv. Därför avsatte Ömsen 10 000 euro i sponsormedel specifikt för brandkårernas verksamheter för 2023 och nu även på nytt för 2024.

Hur går det till?

Dessa sponsormedel är ämnade att nyttjas för modernisering av räddningsmetoder med hjälp av ny utrustning eller utbildning. Ansökan kan göras av kårerna under januari 2023 på denna sida genom ett formulär. Beslutet meddelas under februari och dessa publiceras även på vår hemsida. I ansökan ska bland annat redogöras för kårens verksamhet, budget, fjolårets preliminära bokslut, specifikation över övriga verksamhetsbidrag, alkohol- och drogpolicy, samt ansökan för ändamålet som söks medel för.

Vi vill gärna veta hur det går för er. Därför vill vi av de som blivit beviljade medel få en redogörelse av utfallet för ändamålet. Detta ska vara inlämnat senast vid verksamhetsårets slut. Det kan även handla om en allmän uppvisning av ny utrustning eller redogörelse för nya lärdomar från en utbildning.

Vid frågor går det bra att skicka ett meddelande till marknadsforing@omsen.ax.

Ansökan

Ansökan öppnar i januari 2024.

Fördelning 2023

För 2023 beviljades följande kårer medel från Ömsens Brandskyddspeng.

  • Geta FBK - Inköp av rökmaskin
  • Hammarlands FBK - Inköp av värmekamera
  • Kökars FBK - Inköp av släckare för bränder i litiumbatterier
  • Jomala FBK - Testprojekt med brandsläckare i kårmedlemmars privata bilar med syfte att snabbt släcka mindre bränder