Försäkring för lantbrukspraktikant

AXLT:1

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till Lantömsförsäkringen och de Allmänna avtalsbestämmelserna AXAA. Försäkringen ingår om det anges i försäkringsbrevet.

1. Försäkringen ersätter

1.1 Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda sakskador förorsakade av en lantbruks-, kreatursskötsel-, trädgårds- eller hushållspraktikant, som studerar vid en läroinrättning i sådant arbete som studierna förutsätter och som utförs på en gård som är försäkringsobjekt

  • om praktikanten genom vårdslöshet eller oförsiktighet i sitt arbete har skadat de byggnader eller den lösegendom som ingår i lantbrukets försäkring och
  • om skadorna inte ersätts ur någon annan försäkring.

1.2 Från försäkringen ersätts även skador som lantbrukspraktikant förorsakar traktor.

1.3 Högsta ersättningsbelopp vid varje skadefall är 20 000 euro.