Livförsäkring

När du inte längre finns går livet vidare för dem du älskar. En livförsäkring är både kärlek och sunt förnuft, ett sätt att visa omtanke. Den är en trygghet för dina närmaste och underlättar deras ekonomiska situation när du inte längre finns.

Även om det inte är trevliga saker att tänka på, är det alldeles självklart att din inkomst faller bort om du avlider. Det kan leda till stora svårigheter för familjens ekonomi, framför allt om ni har lån och små barn. Livförsäkringen ger engångsersättning med vilken dina anhöriga kan klara av vardagen när du inte längre finns.

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, och Ömsen Försäkringar fungerar som ombud.

Försäkringspremien bestäms enligt ålder och försäkringssumma. Du kan välja skyddets storlek enligt ditt eget behov. Den minsta livförsäkringen som kan beviljas är 20 000 euro.

Här är ett prisexempel på 50 000 € i försäkringssumma.

Ålder 31.12 Månadspremie
30 7 €
35 8 €
40 10 €
45 14 €

Vid dödsfall ska dödsfallssumman motsvara:

  • Familjens lånebelopp.
  • Försörjarens nettoinkomst för ett år.
  • 20 000 euro per barn som ska försörjas.

Privatpersoner kan teckna livförsäkringen med parförmån. Försäkringarna beviljas som två separata livförsäkringar, och en eventuell dödsfallssumma betalas från båda försäkringarna.

Premierna för livförsäkringar med parförmån är 20% billigare än försäkringar som du tecknar privat.

För att ansöka om en livförsäkring bör du kontakta vår kundtjänst på
tel. 018 27600.