Behandling av personuppgifter

Våra kunder är det viktigaste vi har och ett av våra ledord är trygghet. Därför ska även personuppgifter hos oss vara i tryggt förvar.

Användning av cookies

Vi använder oss av cookies på alla webbplatser som tillhandahålls av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Kreditupplysning

Vi har enligt personuppgiftslagen rätt att använda kreditupplysningar då vi bedömer om försäkringar skall beviljas.

Riktlinjer för digitala tjänster

Vår policy för att skydda våra användares integritet.

Kundnöjdhet

Vi strävar alltid efter att du som kund ska känna dig trygg i din kontakt med oss. 
Här finns samlad information om vart du kan vända dig om du inte är nöjd med vårt bemötande eller våra beslut.

Visselblåsning

Här hittar du vår visselblåsarfunktion. Den är till för dig som vill rapportera en misstanke om överträdelse av lagstiftning. Du hittar även mer information om vad du kan visselblåsa om och hur du rapporterar ett problem.

Ägare och rösträtt

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (”Ömsen”) är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Försäkringstagare, som betalar försäkringspremier till Ömsen är tillika delägare i bolaget. Detta gäller såväl privat- som företagskunder.