Kreditupplysning

Ömsen har enligt personuppgiftslagen rätt att använda kreditupplysningar då de bedömer om försäkringar skall beviljas. En anteckning om betalningsstörningar i kreditupplysningsregistret är inte ett hinder för att försäkring skall kunna beviljas, men kan leda till att Ömsen kräver kontantbetalning för försäkringen. Anteckningar om betalningsstörningar i kreditupplysningsregistret kan leda till att försäkring inte beviljas, om det med stöd av anteckningarna objektivt kan bedömas att kunden i framtiden kommer att låta bli att betala premierna.

Andra orsaker till att kräva kontantbetalning eller avslå en försäkringsansökan kan vara om kunden har förfallna skulder till bolaget eller fortlöpande låter bli att betala premierna. Ömsen strävar till att utreda förutsättningarna för beviljande av försäkring. Om avslag på försäkringsansökan ändå blir aktuellt erhåller sökanden ett skriftligt beslut jämte besvärshänvisning.