Ut i trafiken med släpvagn

Tänk på att säkerheten alltid kommer först när du lastar och surrar din last. Se till att lasten är jämnt fördelad, använd lämpliga surrningsband och kontrollera alltid utrustningen innan du ger dig ut på vägen. Kör försiktigt och anpassa hastigheten efter lastens vikt och storlek.

Kontrollera surrningsbanden under resan för att se till att lasten inte har flyttat på sig eller att banden har lossnat. Detta är en mycket viktig punkt att tänka på eftersom det kan orsaka farliga situationer om lasten plötsligt börjar röra sig eller till och med faller av släpet. Kom ihåg att släpet kan påverka bilens köregenskaper. Öva på att köra med släp på en tom parkeringsplats innan du ger dig ut på vägen.

Kontrollera detta innan du åker:

  • Kontrollera alltid att släpet låst vid kroken. Lyft i bommen för att kolla!
  • Kontrollera ljus och blinkers.
  • Kontrollera däckstrycket i släpvagnsdäcken.
  • Kontrollera att totalvikten för lasten inte överskrider släpvagnens eller dragbilens maximala i registerboken för släpvagn och dragbil.
  • Kontrollera i körkortet att du har behörighet att köra ekipaget. Mera information finns på fordonsmyndighetens hemsida.
  • Kontrollera att både släpvagn och dragbil har samma typ av däck, så om dragbilen har vinterdäck så måste släpvagnen också ha det.
  • Observera att maxhastighet med släpvagn på Åland är 80 km/h.

Lasta rätt

  • Surra med kraftiga spännband även om du har flakkåpa.
  • Lasta så tyngdpunkten hålls lågt nere som möjligt och så nära mitten som möjligt och alltid över hjulaxeln.
  • Lasten får inte sticka ut på sidorna men en meter på framkant och bakkant. Ifall du har röd flagga får lasten sticka ut 2 meter bakåt. På nattetid måste flaggan ersättas med röd lykta.
När du kopplar på släpet

Backa till och placera dragbilen med dragkroken precis under kulhandsken.