Avställning av fordon

Från och med 01.01.2020 kommer Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag upphöra med uppläggning av försäkringar på registrerade fordon. Är ditt fordon just nu upplagt påverkas inte den nuvarande uppläggningen men när uppläggningsperioden går ut kommer den inte kunna förlängas.

Om du äger ett fordon som inte ska användas i trafik så anmäler du det till Fordonsmyndigheten. Anmälan om avställning kan göras både på deras kontor eller genom deras digitala tjänster.

Om du anmäler avställningen på plats så måste du ha med dig Registerutdrag del 2, anmälningsdel.

För att anmäla av- eller påställning digitalt besöker du Fordonsmyndighetens hemsida www.fma.ax. Under E-tjänster och ”Mina fordon” kan du logga in med e-ID och av- eller påställa ditt fordon.

När du anmäler avställning till Fordonmyndigheten meddelar de försäkringsbolaget som ställer av trafikförsäkringen. Under avställningstiden behöver ni inte betala någon trafikförsäkringspremie. Har du en frivillig fordonsförsäkring, Bilöms, så förblir skyddet i kraft men till en reducerad premie. När fordonet är avställt stoppas även fordonsskatten på fordonet.

Om du ställer på ditt fordon meddelas det även till försäkringsbolaget och försäkringarna sätts i kraft.

Observera att försäkringspremien på vissa fordonstyper inte påverkas av en avställning, detta gäller t.ex. mopeder, mopedbilar, motorcyklar och lätta släpvagnar. På dessa fordonstyper måste trafikförsäkringen skriftligen sägas upp. För att få information kring detta vänligen kontakta vår kundtjänst på 018 27600.