Mamma, pappa och tre små barn umgås i ett vardagsrum

Försäkringar är trygghet

Oavsett hur gammal du är, hur din livssituation ser ut eller vad du äger, när du vänder dig till oss vet du att vi tillsammans tar fram den bästa och förmånligaste lösningen för dig.

Vad vill du försäkra?

 • Hälsocoacher Cecilia och Lovisa

  Hälsocoach-teamet

  Hälsocoacherna inspirerar och uppmuntrar dig till en livsstil som ger dig fler friska dagar. 

  I Ömsen Hälsa ingår en hälsoträff vart tredje år utan extra kostnad.

 • Bebis med handduk på huvudet

  Från liten till stor

  När du tecknar en oföddförsäkring i god tid före förlossningen försäkrar du dig om att ditt barn får en trygg start redan från början.

  När barnet är fött övergår försäkringen automatiskt till en barnförsäkring utan nya klausuler.

 • Två personer sitter på en brygga

  Fler friska dagar

  Att ansöka om försäkringen är en enkel och smidig process, du svarar på sju frågor och du kan ansöka när som helst upp till 100 års ålder.

  Försäkringen ersätter både offentlig och privat vård.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.