Stäng stugan för vintern

Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i vinterstängda fritidshus. Med enkla åtgärder kan du undvika att vattenledningar går sönder när kylan kommer. Det viktigaste är att komma ihåg att stänga av vattnet när du stänger stugan för vintern.

Undvik frostskador

Vatten i ledningarna kan orsaka frostskador som sedan leder till vattenskador och som blir både dyrbara och besvärliga för husägaren. Många skador uppkommer som en följd av att husägaren inte har tappat ur vattensystemen i huset eller att man har haft för låg temperatur inomhus. Ibland upptäcks skadan först efter lång tid då vattnet hunnit göra stor skada i huset. Många gånger hade en enkel åtgärd som ett påslaget element kunnat förhindra skadorna. Och nu är det hög tid för den som har fritidshus att skydda det inför vintern.

Om du använder huset på vintern och har vatten kvar i ledningarna måste du låta huset vara uppvärmt för att undvika att vattenledningar och toaletter fryser sönder, låt temperaturen vara minst 15 grader. Om huset inte används ska man dock stänga av vattnet och tömma ledningarna. Det behövs inte många timmars strömavbrott för att det ska uppstå en vattenskada om det finns vatten kvar i ledningarna. Om du är osäker, kontakta en VVS-installatör för att få hjälp att tömma ditt vattenburna värmesystem och frostskydda på ett korrekt sätt.

Goda råd för att undvika vattenskador och andra skador i fritidshuset på vintern

 • Stäng av vattnet och töm vattensystemet. Viktigt att alla rörledningar är tomma.
 • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Häll miljövänlig frysskyddsvätska i alla vattenlås, golvbrunnar och wc-stol.
 • Om det finns vatten kvar i ledningarna bör huset vara uppvärmt till minst 15 grader.
 • Öppna alla innerdörrar inklusive luckorna till diskbänkskåpet, för att få värmen att cirkulera.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus, det är extra viktigt vid köldknäppar eller kraftigt snöfall.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera.
 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.
 • Sätt i kontakten i värmekabeln och i andra eventuella frysvakter.
 • Installation av ett temperaturlarm kopplat till mobil är att föredra om fritidshuset är uppvärmt vintertid, som även indikerar när det är strömavbrott.
 • Tänk på att liggande dusch- och badkarsblandare är extra svåra att tömma helt och måste därför oftast monteras bort.
 • Kontakta VVS installatör om du är osäker på hur du tömmer vattensystemet.
 • Förstärk altantaket underifrån med extra reglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Rensa hängrännor från löv och skräp.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.
 • Led bort dagvattnet från huset genom att koppla på en plastslang på 3-10 meter.
 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.
 • Ta in elkablar.
 • Ta bort trädgårdsslangen och töm fasadens vattenutkastare, även om du håller huset varmt under vintern.

Kom ihåg: Stäng alltid av vattnet när du lämnar stugan

Stäng fritidshuset för säsongen

Innan du stänger fritidshuset för vintern finns det en del saker du behöver tänka på. För att undvika onödiga skador och få en bekymmerslös tillvaro bör du förbereda fritidshuset ordentligt för vintersäsongen. Glöm inte heller att fritidshuset behöver tillsyn och åtgärder även då det inte används. I samband med oväder kan stormskador och elavbrott ställa till det. Snörika vintrar kan taket behöva skottas.

Öppna fritidshuset för säsongen

Runt påsk är det många som tycker det är dags att öppna fritidshuset igen efter vintern. Har du inte varit i huset sedan det stängdes innan vintern, kan det finnas en risk att du möts av blöta väggar och golv till följd av sönderfrusna rör och isproppar i vattenledningarna. Men du har fortfarande möjlighet att begränsa eventuella konsekvenser när det gäller den här typen av frysskador.

Bra saker att tänka på när du öppnar fritidshuset

 • Minska risken för frysskador genom att övervaka uppvärmningen av fritidshuset efter en längre period utan tillsyn.
 • Även om du säkrat dig mot frostskador, till exempel genom att låta värmen stå på i huset över vintern, så kan ett strömavbrott ha inneburit frysta ledningar.
 • Var extra observant när du sätter på vattnet så det inte läcker någonstans.
 • Kontrollera vattenmätaren flera gånger och säkerställ att mätaren inte ger utslag när alla kranar är avstängda, det kan indikera läckage.
 • Se över rörfogar, kranar, och uttag för utomhusvatten.
 • Vi rekommenderar att du även ser över hängrännor och rensbrunnar så att dessa inte har täppts till av löv och nedfallen mossa.