Hemöms U25 | Ömsen

Hemöms U25

Så fort du flyttar till en egen bostad behöver du en egen hemförsäkring. Vår Hemöms U25 är perfekt för dig som är under 25 år och inte längre bor hemma. Du som studerar kan ha försäkringen var du än bor i hela världen.

Ansök om hemförsäkring här

Har du råkat ut för en skada?

U25 - vi håller koll på hemmet, du fokuserar på annat

Alla har nytta av en bra hemförsäkring. Även om du inte äger så mycket saker ännu är det bra att ha det försäkrat. Ifall cykeln blir stulen, datorn går sönder eller ditt bagage försvinner på resan. Du får dessutom en ansvars- och rättsskyddsförsäkring ifall du skulle råka påföra någon annan person en skada eller bli skadeståndsskyldig gentemot någon. 

Det här ingår i försäkringen
U25

I U25 försäkrar du ditt lösöre - din egen och lånad egendom. Det gäller för sakerna i din bostad, för det du har i förrådet men även för bagaget på resan. Du försäkrar ditt lösöre för 20 000 € och självrisken är 100 €.

I din U25 ingår sport- och hobbyutrusning, viktigt att tänka på är att 20 000 € faktiskt räcker för alla dina saker, inklusive sport- och hobbyutrustning. Hör av dig till oss om du är osäker på att beloppet räcker till eller om det är frågan om mer avancerad tävlings- eller idrottsutövning.

I försäkringen ingår kontanter och värdehandlingar upp till 400 €.

Skulle du enligt lag bli skadeståndsskyldig gentemot någon annan, antingen på grund av en person- eller sakskada, kan du få hjälp via ansvarsförsäkringen i U25.

Självrisken vid ansvarsskada är 100 euro och högsta ersättning 170 000 euro.

Försäkringen ersätter den försäkrades advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål. Försäkringen gäller endast ärenden som rör privatlivet och som kan behandlas av tingsrätt i Finland eller motsvarande domstolar i annat nordiskt land.

Försäkringen ersätter maximalt 8 500 euro per skadefall. Självrisken är 15 % av kostnaderna men minst 170 euro.

Vid resa är ditt bagage försäkrat precis på samma sätt som ditt vanliga lösöre. Du betalar självrisk eller åldersavdrag och vi står för resten.

I U25 ingår småbåtar om högst 4 meter, båtmotor på högst 5 hk och till ett sammanlagt värde om högst 4 000 euro. Större båtar kan tilläggsförsäkras, upp till max 20 hk.

Tillval
Självrisk och åldersavdrag

Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaderna själv. Det är det som kallas självrisk.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle - endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i förskringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara en självrisk - den högsta.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på "Mina Sidor".

Åldersavdrag

Vid skada görs åldersavdrag beroende på den skadade egendomens ålder. Handlar det om ett skadat lösöre drar vi antingen åldersavdrag eller självrisk.

I ditt villkor kan du läsa mer om de olika åldersavdragen.

Maximalt åldersavdrag

Maximalt åldersavdrag är 80 % per skadehändelse. Du som kund kan ändå känna dig trygg i att veta att det sammanlagda åldersavdraget och självrisken alltid är maximalt 5 000 euro vid en skadehändelse.

Vanliga frågor och svar
Vad är skillnaden på Hemöms U25 och hemförsäkringen i Ax3?
Hemförsäkringen i Ax3-paketet är samma som vår U25. Läs mer om Ax3 och paketlösningarna här längre ner eller på ax3.ax
Jag äger min lägenhet, ska jag ha en U25 eller en vanlig Hemöms?
När du äger din lägenhet behöver du tänka på att försäkra den fasta inredningen i lägenheten, exempelvis köksinredning, delar av badrumsinredningen och ytmaterial. I en U25 ingår den fasta inredningen till 4 000 €. Behöver beloppet höjas tecknar vi istället en Hemöms där du kan försäkra till valfritt belopp. I en Hemöms ingår dock fast inredning till 8 000 €.
Måste jag teckna en separat reseförsäkring fast jag har en U25?
Ja, reseförsäkring (person) ingår inte i hemförsäkringen. Det enda som ingår är ditt bagage.
Kan jag ha en U25 trots att jag bor och studerar utomlands?
Det fungerar utmärkt, kontakta oss gärna för mer information om just din situation och studieort.

Site by Strax