Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Mest begränsad Begränsad Optimal

Erättning betalas för brandskador på ditt fordon.

Självrisken är 150 €

Stölder och inbrott är fall där din bil blir stulen, någon bryter sig in i bilen eller skadar den under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme. Lösöre som förvarats i bilen och ej hör till bilens utrustning ersätts inte från bilens försäkring till exempel verktyg eller kläder.

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid uppsåtlig skadegörelse. Ersätter ej skador som orsakats av annat fordon.

Självrisken är 150 €

valbart

Försäkringen kan ersätta juridiska kostnader som gäller det försäkrade fordonet. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon. Självrisken är 15 % av skadekostnaden dock minst 150 euro.

valbart

Försäkringen gäller för skador som inträffar vid kollision med djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen.

Självrisken är 150 €.

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning vid ett plötsligt driftstopp. Det är ingen självrisk på bilräddning.

Försäkringen ersätter till exempel stenskott som skadat rutan. Försäkringen ersätter inte skador som beror på till exempel sammanstötning, dikeskörning eller vältning. Vid reparation av ruta dras ingen självrisk däremot vid byte av ruta är självrisken 150 €.

valbart

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid en olycka, till exempel kollision eller dikeskörning. Här finns fyra olika självriskalternativ, 150 euro, 300 euro, 450 euro eller 900 euro.

Ansvarsskyddet täcker kostnader om du blir ersättningsskyldig till skador som uppstått av att fordonet har använts utomlands.

Självrisken är 150 €

Om din parkerade bil blir påkörd utan att den skyldiga hör av sig ersätter försäkringen skadorna på ditt fordon. Du får ingen bonusförlust vid en parkeringsskada. Självrisken är 150 €

Finansieringsskyddet måste tecknas om bilen är köpt med avbetalning från ett kreditinstitut.

valbart

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro. Den självrisk du valt framgår i ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

Bonus är en belöning för dig som kör säkert och inte orsakar några skador. Bonusen stiger för varje år du kör utan orsaka skador. Den högsta bonusen är 70 %. Om du orsakar en trafikskada sjunker din bonus med 20 %, om du inte har ett aktivt bonusskydd, läs mer om bonusskyddet längre ner i texten.

Vilken bonus du får på en ny försäkring beror på din försäkrings- och skadehistorik, vi kallar den för kundbonus. Då du tecknar en ny trafikförsäkring så bestäms bonusen på den nya försäkringen av din kundbonus, om din kundbonus är 70 % får du 70 % bonus på din nya trafikförsäkring. Om du sedan tidigare inte har någon försäkrings- eller skadehistorik får du på din nya trafikförsäkring en startbonus som är 20 %. En förutsättning att du skall få startbonusen är att du ger oss rätt att kontrollera din historik, om du inte ger oss den rätten så börjar din nya försäkring med 0 % bonus.

Om du på din trafikförsäkring haft den högsta bonusen 70 % i tre eller fler år har du på din trafikförsäkring bonusskydd. Bonusskyddet innebär att du behåller din bonus om du orsakar en trafikskada. När bonusskyddet har använts återaktiveras det igen efter tre år.

Om du även väljer att komplettera ditt skydd med en Optimal försäkring så får du som helt ny kund 60 % bonus på din första försäkring. Bonusen ökar sedan med 10 % per år, högsta bonusen är 70 %. Vid en vagnskada sjunker din bonus med 20 %.

Tänk på detta när du tar med husbilen utomlands

När du åker utomlands krävs i ett fåtal länder ett Grönt kort. Det är ett bevis på att du har trafikförsäkring i hemlandet. Saknar du det måste du teckna trafikförsäkring vid tullstationen.

Idag kan du dock resa till många länder utan Grönt kort. Innan du reser är det därför viktigt att du tar reda på vad som gäller just i det landet. Kontakta oss per telefon eller läs mera under Grönt kort.

Grönt kort

Gröna kort- systemet omfattar i huvudsak europeiska länder. Gröna kort kan anses vara ett försäkringsbevis utomlands som underlättar den internationella trafiken.

Varje medlemsland har en så kallad Gröna kort-byrå som reglerar skador orsakade av utländska fordon. Ersättning för skadorna lämnas enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat.

Läs mer om grönt kort (på engelska)

Assistancekåren

Vid bilräddning eller assistans i Sverige ring Assistancekåren tel: +46 20 912 912. 
Om avståndet till närmaste hamn (med avgångar till Åland) är under 100 km får du ditt fordon bärgat till hamnen. Vid längre sträckor bärgas fordonet till närmsta verkstad.

SOS International - bra hjälp vid allvarlig skada utomlands

SOS International fungerar som en gemensam larmcentral för nordiska försäkringsbolag vid utlandsresor. Det är därför viktigt att alltid komma ihåg kontaktinformationen om olyckan är framme.

SOS International

  • Tillhandahåller service 24 timmar om dygnet
  • Betjänar på 27 språk
  • Har 30 000 samarbetspartners globalt

Du kan alltid kontakta SOS-International oberoende av i vilket land olyckan skett. SOS-International har öppet dygnet runt och man kan kontakta dem både vid person- och plåtskador.

  • Bilräddning i Finland: +358 600 02200
  • Bilräddning utanför Finland: +358 27 27 1160
  • I händelse av personskada i bilen utanför Finland: +45 38 48 80 04
  • E-post: sos@sos.dk

Kontaktuppgifter och mer information hittar du på organisationens egen hemsida

Lösöre som ni tillfälligt har i husbilen är försäkrat genom er hemförsäkring. Kontrollera er hemförsäkring och komplettera vid behov. Utrustning som exempelvis GPS, TV, kylskåp och liknande som är fastmonterat i husbilen ersätts från den frivilliga Bilöms försäkringen vid en plötslig, utifrån kommande orsak som till exempel stöld. Observera att det finns beloppsbegränsningar. Utrustar ni er husbil utöver det ordinära kan ni teckna en tilläggsförsäkring

Ja, Begränsad Bilöms föräkring samt Omfattande Bilöms försäkring ersätter bärgning till närmaste verkstad vid ett plötsligt stopp. Kom ihåg att alltid anmäla din bärgning till oss.

Om du vill hyra ut din husbil behöver vi titta över hela ditt försäkringsbehov, kom in eller ring till oss så berättar vi mera!