Obligatorisk och frivillig försäkring

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Begränsad Omfattande

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid direkt sammanstötning med hjortdjur. Med Omfattande gäller försäkringen även med övriga vilda djur. Försäkringen ersätter inte för skada som inträffar till följd av väjning för djur, sådan skada kan istället ersättas från vagnskadeförsäkringen. Självrisken är 150 €

Erättning betalas för brandskador på ditt fordon. För lösöre i en husvagn eller husbil behöver man teckna en lösöresförsäkring. Självrisken är 150 €

Stölder och inbrott är fall där din bil blir stulen, någon bryter sig in i bilen eller skadar den under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme. Gäller ej för lösöre, för lösöre i en husvagn eller husbil behöver man teckna en lösöresförsäkring. Självrisken är 150 €

Du får din husbil bärgad til närmaste verkstad vid ett plötsligt driftstopp. Det är ingen självrisk på bilräddning.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som ägaren, innehavaren eller föraren till det försäkrade fordonet kan ådra sig vid tvister. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon. Självrisken är 15 % av skadesumman dock minst 150 euro.

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid en olycka, till exempel kollision, dikeskörning eller vid transport på annat fordon såsom bilfärja eller tåg. Här finns olika självrisk alternativ; 150 euro, 300 euro eller 450 euro.

Försäkringen ersätter skador som uppstår vid uppsåtlig skadegörelse. Självrisken är 150 €

Skyddet gäller för den försäkrades personliga ersättningsskyldighet på grund av skador som uppstått av att fordonet använts i trafiken utomlands, till den del ersättningar inte täcks av den till ifrågavarande land utvidgade finska trafikförsäkringen, eller ifrågavarande lands obligatoriska eller frivilliga trafikförsäkring. Självrisken är 150 €

Försäkringen ersätter till exempel stenskott som skadat rutan så att den av trafikskäl måste repareras eller förnyas. Försäkringen ersätter inte skador som beror på till exempel sammanstötning, dikeskörning eller vältning. För glasförsäkring som tecknas som tilläggsförsäkring debiteras ingen självrisk.

Tillval Tillval

Självrisk

Vid varje skada betalar du själv en del av kostnaderna. Grundsjälvrisken är 150 euro. Den självrisk du valt framgår i ditt försäkringsbrev. Ju högre självrisk du väljer desto lägre premie betalar du.

Bonus är en belöning för dig som kör säkert och inte orsakar några skador. Bonusen stiger för varje år du kör utan skador, och den högsta bonusen är 70 %. Vid en skada sjunker din bonus med 20 %.

Vilken bonus du får när du skaffar en bil beror på din skadehistorik, vi kallar den för kundbonus. Om du tidigare inte har haft något fordon försäkrat börjar du med 0 % bonus, efter det första året stiger den till 10 % för att därefter öka med 5 % i året.

Om du sedan tidigare har haft fordonsförsäkringar så är det din kundbonus som bestämmer hur hög bonus du får då du skaffar en ny bil. Är din kundbonus 70 % så får du det på alla fordon du nytecknar i ditt namn.

Om du även väljer att komplettera ditt skydd med en Omfattande Bilöms så får du som ny kund 60 % bonus på din första försäkring, vilket är full bonus. Vid en vagnskada sjunker din bonus med 20 %.

Tänk på detta när du tar med husbilen utomlands

När du åker utomlands krävs i ett fåtal länder ett Grönt kort. Det är ett bevis på att du har trafikförsäkring i hemlandet. Saknar du det måste du teckna trafikförsäkring vid tullstationen.

Idag kan du dock resa till många länder utan Grönt kort. Innan du reser är det därför viktigt att du tar reda på vad som gäller just i det landet. Kontakta oss per telefon eller läs mera under Grönt kort.

Grönt kort

Gröna kort- systemet omfattar i huvudsak europeiska länder. Gröna kort kan anses vara ett försäkringsbevis utomlands som underlättar den internationella trafiken.

Varje medlemsland har en så kallad Gröna kort-byrå som reglerar skador orsakade av utländska fordon. Ersättning för skadorna lämnas enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat.

Läs mer om grönt kort (på engelska)

Assistancekåren

Vid bilräddning eller assistans i Sverige ring Assistancekåren tel: +46 20 912 912. 
Om avståndet till närmaste hamn (med avgångar till Åland) är under 100 km får du ditt fordon bärgat till hamnen. Vid längre sträckor bärgas fordonet till närmsta verkstad.

SOS International - bra hjälp vid allvarlig skada utomlands

SOS International fungerar som en gemensam larmcentral för nordiska försäkringsbolag vid utlandsresor. Det är därför viktigt att alltid komma ihåg kontaktinformationen om olyckan är framme.

SOS International

  • Tillhandahåller service 24 timmar om dygnet
  • Betjänar på 27 språk
  • Har 30 000 samarbetspartners globalt

Du kan alltid kontakta SOS-International oberoende av i vilket land olyckan skett. SOS-International har öppet dygnet runt och man kan kontakta dem både vid person- och plåtskador.

  • Bilräddning i Finland: +358 600 02200
  • Bilräddning utanför Finland: +358 27 27 1160
  • I händelse av personskada i bilen utanför Finland: +45 38 48 80 04
  • E-post: sos@sos.dk

Kontaktuppgifter och mer information hittar du på organisationens egen hemsida

Lösöre som ni tillfälligt har i husbilen är försäkrat genom er hemförsäkring. Kontrollera er hemförsäkring och komplettera vid behov. Utrustning som exempelvis GPS, TV, kylskåp och liknande som är fastmonterat i husbilen ersätts från den frivilliga Bilöms försäkringen vid en plötslig, utifrån kommande orsak som till exempel stöld. Observera att det finns beloppsbegränsningar. Utrustar ni er husbil utöver det ordinära kan ni teckna en tilläggsförsäkring

Ja, Begränsad Bilöms föräkring samt Omfattande Bilöms försäkring ersätter bärgning till närmaste verkstad vid ett plötsligt stopp. Kom ihåg att alltid anmäla din bärgning till oss.

Om du vill hyra ut din husbil behöver vi titta över hela ditt försäkringsbehov, kom in eller ring till oss så berättar vi mera!