Olycksfall i vardagen

Vi alla vet att olycksfall kan inträffa och vi är för det mesta väl insatta i hur vi ska bete oss för att undvika ett olycksfall. Hur många gånger har vi inte sagt åt våra barn att inte springa på hala golv? Eller plockat upp krattan som legat på gräsmattan med piggarna uppåt? Men ändå sker olycksfall dagligen, vissa lindrigare men ibland kan det krävas läkarvård.

Skydda barnen

Var dag lär vi våra barn vad som är rätt och fel och vad konsekvenserna kan vara av ett visst handlande. Ändå är det vanligt förekommande att barn snubblar och slår i tänderna, bränner sig eller bryter armen när de ramlar från klätterställningen. Det är sånt som händer och kommer att hända även i framtiden. Men det finns åtgärder man kan göra för att förhindra olycksfall, både för små barn och för vuxna.

Spädbarn drabbas till exempel huvudsakligen av fall och kvävningsolyckor medan dagisbarn till största delen riskerar att utsättas för förgiftning, brännskador eller andra skador i hemmet. När barnet kommer upp i skolåldern råkar de oftare ut för drunkning, idrottsskador och trafikolyckor.

Olycksfallsskadorna går att förebygga

Att undvika att ha plastpåsar i nedersta lådan i köket och tydligt förklara för våra barn faran med plastpåsar har exempelvis minskat antalet kvävningsolyckor. Det även bra att ta som vana att alltid ställa kastrullerna med handtagen inåt på spisen och förvara knivar och andra farliga redskap på ett säkert ställe. Mediciner och kemikalier behöver förvaras på ett säkert ställe. Kontrollera att skötbordet är stabilt och lämna aldrig barnet utan övervakning där eller i badkaret. Vi går ofta och bär på våra barn eller har dem i famnen men tänk på att aldrig dricka heta drycker med barnet i famnen.

Personer över 65 år

Stort fokus ligger på att ”barnsäkra” vardagen men även våra äldre har skäl till att se över sitt hem och sina vanor. Personer över 65 år riskerar i högre grad att falla och skada sig och detta kan ofta skapa rädsla, en rädsla som hindrar många personer att gå ut och röra på sig. Konsekvenserna blir ökad isolering, försämrad fysisk förmåga och ett påskyndande åldrande.

Olycksfallssäkra ditt hem

Vanligaste olyckan bland äldre är att man snubblar eller halkar, vanligast förekommande är att olycksfallen sker i det egna hemmet. Sladdar, lösa mattor och hala golv är vanliga fallorsaker. Vanligt är också olyckor i samband med att man balanserar på en stol, pall eller stege för att byta glödlampa, ordna med gardiner eller tvätta fönster.

Vi behöver alla granska vår omgivning, finns det risk för att jag själv eller någon i min närhet kan skada sig? Ta den där extra minuten och olycksfallssäkra din omgivning, den minuten får du igen när olyckan kunde undvikas!