Just nu kan det vara svårt att ringa oss p.g.a störningar i vår telefoni. Felsökning pågår!

Rött hus med vita knutar

Husets byggtekniska livslängd

Hur länge håller ett hus? Livslängden på husets delar varierar, ta en titt hur ofta du behöver renovera.

Teknisk medellivslängd för byggnadsdelar och olika byggnadskonstruktioner

Här hittar du medelvärden som anger hur lång tid materialen förväntas uppfylla sin funktion.

Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-Avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga värden.

Medellivslängd för byggnadskonstruktioner

 • Takpapp låglutande/platta konstruktioner, 20 år
 • Gummiduk låglutande/platta konstruktioner, 30 år 
 • Takpapp under takpannor av betong, tegel, 30 år 
 • Takpannor av betong/tegel, 30 år
 • Korrugerad takplåt med underliggande papp, 35 år 
 • Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp, 35 år 
 • Asbestcementskivor /eternitskivor, 30 år 
 • Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc) 35 år
 • Hängrännor /stuprör, 25 år 
 • Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning rökkanaler) 40 år 
 • Nytt undertak - invändigt, 40 år 
 • ​​​​​Tätskikt (tex asfaltsbaserade tätskikt) 35 år
 • Plåt, 35 år
 • Betongbalkonger (armering, betong exkl tätskikt) 50 år
 • Träpanel (byte) 40 år
 • Träpanel (målning) 10 år
 • Tegel, ej byte
 • Puts - tjockputs 2cm (renovering/omputsning) 30 år
 • Asbestcementplattor (eternitplattor) 30 år
 • lsolerglasfönster (blir otäta med tiden) 25 år
 • Byte fönster, 40 år
 • Byte dörrar (inne/ute) 35 år
 • Målning fönster/dörrar, 10 år
 • Dräneringsledning och utvändig vertikal fuktisolering (inklusive dagvattenledning i anslutning till drän.ledn.) 25 år
 • Dagvattenledning utanför byggnaden, 50 år
 • Målning/tapetsering etc. 10 år 
 • Parkettgolv/trägolv (byte) 40 år
 • Parkettgolv/trägolv (slipning) 15 år
 • Laminatgolv, 20 år
 • Klinkergolv, ej byte
 • Plastmatta på golv (ej våtrum) 15 år
 • Köksluckor, bänkskivor, köksinredning, 30 år
 • Snickerier och inredning (tex lister) Ej kök, 40 år

 

 • Elvärmeslingor i golv, 25 år 
 • Elvärmeslingor i våtutrymme, 30 år 
 • Vattenburna slingor i golv, 30 år
 • Plastmatta i våtrum, 20 år
 • Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme, 30 år
 • Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion utfört under 1980-tal/i början av 1990 -talet, 15 år
 • Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel
  - utfört före 1995, 20 år
  - utfört efter 1995, 30 år
 • Våtrumstapeter väggar, 15 år
 • Avloppsledningar, 50 år
 • Värmeledningar kall-/varmvattenledningar, 50 år 
 • Avloppstank, 30 år
 • Sanitetsgods (tvättställ, WC stol med mera) 30 år
 • Badkar, 30 år 
 • Värmeväxlare, 20 år
 • Kablar, centraler etc. 45 år
 • Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc. 10 år
 • Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, 10 år
 • T.ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl, 20 år
 • Luftvärmepump, 8 år
 • lnjustering av ventilationssystem, 5 år 
 • Byte av fläktmotor, 15 år
 • Styr- och reglerutrustning, 20 år

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.