Teknisk medellivslängd för byggnadsdelar och olika byggnadskonstruktioner

Här hittar du medelvärden som anger hur lång tid materialen förväntas uppfylla sin funktion.

Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-Avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga värden.

Medellivslängd för byggnadskonstruktioner

 • Takpapp låglutande/platta konstruktioner, 20 år
 • Gummiduk låglutande/platta konstruktioner, 30 år 
 • Takpapp under takpannor av betong, tegel, 30 år 
 • Takpannor av betong/tegel, 30 år
 • Korrugerad takplåt med underliggande papp, 35 år 
 • Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp, 35 år 
 • Asbestcementskivor /eternitskivor, 30 år 
 • Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation och liknande) 35 år
 • Hängrännor /stuprör, 25 år 
 • Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning rökkanaler) 40 år 
 • Nytt undertak - invändigt, 40 år 
 • ​​​​​Tätskikt (till exempel asfaltsbaserade tätskikt) 35 år
 • Plåt, 35 år
 • Betongbalkonger (armering, betong exklusive tätskikt) 50 år
 • Träpanel (byte) 40 år
 • Träpanel (målning) 10 år
 • Tegel, ej byte
 • Puts - tjockputs 2cm (renovering/omputsning) 30 år
 • Asbestcementplattor (eternitplattor) 30 år
 • lsolerglasfönster (blir otäta med tiden) 25 år
 • Byte fönster, 40 år
 • Byte dörrar (inne/ute) 35 år
 • Målning fönster/dörrar, 10 år
 • Dräneringsledning och utvändig vertikal fuktisolering (inklusive dagvattenledning i anslutning till dräneringsledning) 25 år
 • Dagvattenledning utanför byggnaden, 50 år
 • Målning/tapetsering och liknande 10 år 
 • Parkettgolv/trägolv (byte) 40 år
 • Parkettgolv/trägolv (slipning) 15 år
 • Laminatgolv, 20 år
 • Klinkergolv, ej byte
 • Plastmatta på golv (ej våtrum) 15 år
 • Köksluckor, bänkskivor, köksinredning, 30 år
 • Snickerier och inredning (till exempel lister) Ej kök, 40 år

 

 • Elvärmeslingor i golv, 25 år 
 • Elvärmeslingor i våtutrymme, 30 år 
 • Vattenburna slingor i golv, 30 år
 • Plastmatta i våtrum, 20 år
 • Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme, 30 år
 • Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion utfört under 1980-tal/i början av 1990 -talet, 15 år
 • Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel
  - utfört före 1995, 20 år
  - utfört efter 1995, 30 år
 • Våtrumstapeter väggar, 15 år
 • Avloppsledningar, 50 år
 • Värmeledningar kall-/varmvattenledningar, 50 år 
 • Avloppstank, 30 år
 • Sanitetsgods (tvättställ, WC stol med mera) 30 år
 • Badkar, 30 år 
 • Värmeväxlare, 20 år
 • Kablar, centraler och liknande 45 år
 • Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll och liknande 10 år
 • Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, 10 år
 • Till exempel varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inklusive expansionskärl, 20 år
 • Luftvärmepump, 8 år
 • lnjustering av ventilationssystem, 5 år 
 • Byte av fläktmotor, 15 år
 • Styr- och reglerutrustning, 20 år