Just nu kan det vara svårt att ringa oss p.g.a störningar i vår telefoni. Felsökning pågår!

Rådjur på åker

Viltolycka

Risken att möta vilt på vägarna finns året runt. Var uppmärksam och kör försiktigt, du kan möta dem var och när som helst. Var särskilt uppmärksam i gryning och skymning.

När på dygnet är det störst risk för en olycka?

I gryning och skymning -  är risken för viltolyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Ett djur kan korsa din väg även i tätbebyggt område så anpassa farten efter väglaget. 

Ta hjälp av viltvarningsskyltarna - Vilda djur korsar våra vägar överallt. Men på platser där viltvarningsskyltar finns förekommer extra mycket vilt och det är därför viktigt att man är extra uppmärksam där.

Så här gör du om du kolliderar med vilt

 • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
 • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
 • Ring 112 och anmäl olyckan.
 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
 • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
 • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
 • Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
 • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.
Vad kan man göra för att undvika viltolyckor?

Anpassa farten i synnerhet vid dålig sikt och halt väglag. Se över din belysning på bilen om belysningen är tillräcklig, annars överväg att köpa godkänt extraljus.

Var extra uppmärksam:

 • vid åkrar, kalhyggen, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
 • vid skymning till gryning.
 • vår och höst är faran för vilt på vägarna extra stor.
 • från september börjar jakten och då kan både vilt och hund komma upp på vägen.
 • när det är skyltning för ”Jakt pågår”

Läs mer om vår skadeförebyggande extraljuskampanj

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

 • Dina person- och fordonsuppgifter.
 • Hur olycksplatsen är markerad.
 • Detaljerad platsbeskrivning för olyckan. Ort, vägnummer eller eventuella skyltar. Om möjligt GPS-positionen. Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i 112 Suomi applikation som finns för nedladdning till Iphone och Android.
 • Vilket vilt du kolliderat med.
 • I vilken riktning djuret försvann.
Viltremsa
 • Däck
När är det dags att byta däck?
Många olyckor kan undvikas om rätt däck används till rätt årstid.
 • Stenskott
Vad gör man om man får ett stenskott?
Ett stenskott kan snabbt växa till en stor spricka.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.