Rådjur på vägen

Viltolycka

Risken att möta vilt på vägarna finns året runt. Var uppmärksam och kör försiktigt, du kan möta dem var och när som helst. Var särskilt uppmärksam i gryning och skymning.

När på dygnet är det störst risk för en olycka?

I gryning och skymning -  är risken för viltolyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Ett djur kan korsa din väg även i tätbebyggt område så anpassa farten efter väglaget. 

Ta hjälp av viltvarningsskyltarna - Vilda djur korsar våra vägar överallt. Men på platser där viltvarningsskyltar finns förekommer extra mycket vilt och det är därför viktigt att man är extra uppmärksam där.

Så här gör du om du kolliderar med vilt

Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.

Varna andra trafikanter med varningsblinkers och varningstrianglar så att inte fler olyckor inträffar.

Vad kan man göra för att undvika viltolyckor?

Anpassa farten i synnerhet vid dålig sikt och halt väglag. Se över din belysning på bilen om belysningen är tillräcklig, annars överväg att köpa godkänt extraljus.

 

Var extra uppmärksam:

 • vid åkrar, kalhyggen, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
   
 • vid skymning till gryning.
   
 • vår och höst är faran för vilt på vägarna extra stor.
   
 • från september börjar jakten och då kan både vilt och hund komma upp på vägen.
   
 • när det är skyltning för ”Jakt pågår”

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

 • Dina person- och fordonsuppgifter.
 • Hur olycksplatsen är markerad.
 • Detaljerad platsbeskrivning för olyckan. Ort, vägnummer eller eventuella skyltar. Om möjligt GPS-positionen. Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i 112 Suomi applikation som finns för nedladdning till Iphone och Android.
 • Vilket vilt du kolliderat med.
 • I vilken riktning djuret försvann.
Ring 112 och anmäl olyckan
 • Markera alltid olycksplatsen, det finns speciella viltmarkeringsremsor som man kan hämta gratis hos oss eller hos Fordonsmyndigheten. Har du ingen viltmarkeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat väl synligt, som en reflexväst eller plastkasse.
   
 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske för att informera andra trafikanter om att olyckan är polisanmäld.
   
 • Om viltet lämnat platsen efter kollisionen ska markeringsremsan hängas upp på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. Försök inte själv att göra ett eftersök då djurets lidande kan förlängas. Avstå från att försöka avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
   
 • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
Viltremsa
 • Däck
När är det dags att byta däck?
Många olyckor kan undvikas om rätt däck används till rätt årstid.
 • Stenskott
Vad gör man om man får ett stenskott?
Ett stenskott kan snabbt växa till en stor spricka.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.