Ett ansvarstagande

Sedan Ömsen började 1866 som en brandstodsförening har syftet varit att skapa ett säkrare, tryggare och bättre samhälle på Åland. 

Den traditionen för vi stolt vidare både till dagens och morgondagens generationer. Genom åren har Ömsen haft möjlighet att påverka vårt samhälle på olika sätt och där igenom varit med och skapat det fantastiska Åland vi har idag. Däremot är arbetet inte slut här. Hållbarhet är något som i allra högsta grad är aktuellt hos alla just nu och är ett område vi kan vara med och fortsätta vara ansvarstagande och bidra till ett bättre samhälle.

Många av Ömsens projekt, investeringar och aktiviteter, har genom åren varit styrda av en medvetenhet inom hållbarhetsområdet men även med ömsesidigheten i åtanke. Dessa två går ofta hand i hand. Det som gynnar ömsesidigheten, det vill säga kunderna och ägarna, är ofta i sin tur mer hållbart. Kan vi förhindra skador, förhindrar vi även oförutsedda kostnader som skulle i det långa loppet påverka premienivåerna. Kostnader som kan påverka samhället negativt. Vårt Trygghetspaket är ett gott exempel där vi genom att brand- och vattensäkra våra kunders hus kan förhindra skador som skulle påverka samhället negativt både miljömässigt och ekonomiskt. Dessutom bidrar projektet till arbetstillfällen i samhället. Ett annat exempel är återvinningen av inlösta bilar. 

Hållbarhetsagendan

För att bidra så mycket vi kan till ett mer hållbart samhälle är vi på Ömsen delaktiga i det hållbarhetsarbete som sker på Åland just nu genom organisationen Bärkraft.ax och de mål som finns uppsatta av Ålands Landskapsregering. Men även genom att sträva mot FN:s globala hållbarhetsmål.

Vi försöker även skapa oss en uppfattning av hur hållbara vi är som organisation och vad vi kan bli bättre på. För att ta reda på detta har vi påbörjat arbetet med en hållbarhetsrapportering som kommer att spegla just vårt eget ansvarstagande.